Jevrejsko kulturno – prosvjetno i humanitarno društvo La Benevolencija, osnovano u januaru 1892. godine u Sarajevu, predstavlja najstarije udruženje kulturnog tipa na prostoru Bosne i Hercegovine. U samom nazivu društva La Benevolencija – Dobročinstvo, bila je naglašena njegova funkcija. Glavni cilj društva je bilo stipendiranje mladih naraštaja koji su se školovali u srednjim školama i fakultetima, ali i onih koji su učili mnogobrojne zanate. Do početka Drugog svjetskog rata predstavljalo je organizaciju koja je okupljala gotovo sve Jevreje sa prostora BiH, te je bila nosilac kulturnih i društvenih aktivnosti Jevreja BiH. Zahvaljujući takvoj organizaciji društvo je znatno promijenilo strukturu stručnog kadra BiH u korist domaćeg stanovništva, te im omogućilo da svoje usavršavanja nastave na prestižnim univerzitetima u Beču, Gracu, Zagrebu, Pragu itd. Društvo postoji i danas, a nalazi se u ulici Hamdije Kreševljakovića br. 59 u Sarajevu.