U toku Banjalučkog boja 1737. godine između bosanske i austrijske vojske, zapovjednici vojska – Salih aga i feldmaršal Muffling su se našli licem u lice na bojnom polju. Došlo je do borbe u kojoj je Salih aga “sjurio svoj ubojiti mač” u feldmaršalovo tijelo, dok je Muffing iz vatrenog oružja teško ranio Salih agu. Zbog obostranog teškog ranjavanja, obojica su pali na zemlju i borili se golim rukama. Feldmaršal se tada obrati agi sa riječima: “Ima li u tvrđavi dosta vojske?” Sa zadnjom snagom aga mu odgovori: “Ej, nevjerniče! Nakon ovoga, šta imamo ti i ja sa tvrđavom?” Idi i vidi pakao!” Nedugo nakon ovog Salih aga je preminuo, a Muffling je prebačen u Požegu gdje je dva dana kasnije podlegao.