Da bi lakše funkcionisalo, rimski car Teodozije 395. godine podijeli, tada najveće carstvo na svijetu, Rimsko, na dva dijela – istočno i zapadno. Jedna od granica carstva je tada bila rijeka Drina, a prostor današnje Bosne i Hercegovine je došao pd nadzor Zapadnog carstva. Nakon nepune četiri decenije (do 437. godine) provincija Dalmacija, u kojoj se nalazio i prostor današnje BiH, tadašnja regentica zapadnog dijela Galla Placidija, ustupa cijelu Dalmaciju Istočnom carstvu, iz razloga što je smatrala da se ono može lakše oduprijeti navali barbarskih plemena. Tako su bosanskohercegovački prostori postali sastavnim dijelom Istočnog carstva i u njegovim okvirima su ostali sve do 480. godine, kada su Ostrogoti svrgnuli posljednjeg zakonitog cara istočnog dijela Carstva, Julija Nepota.