Godine 1493. na mjesto bosanskog sandžakbega dolazi Jahja beg. Za period njegove uprave, koja je trajala oko godinu dana, ništa se značajnije nije desilo. Ipak, ostala je zabilježena jedna interesantna anegdota vezana za njegovu upravu. Spomenuti sandžak beg je u gradu Sarajevu, u Ćuričića mahali, podigao lijepu džamiju sa kamenom munarom. Jahja je pred džamijom namjeravao podignuti, kao prijeko potrebu, i jednu česmu, ali je uslijedilo njegovo smjenjivanje sa položaja bosanskog namjesnika. Kada je došao u Bosnu njegov nasljednik Firuz beg i nakon što su se sastali i porazgovarali, Jahja paša mu je rekao: “Žao mi je što nisam stigao da uz džamiju, koju sam podigao, postavim i česmu koja je prijeko potrebna i što nisam potpuno dovršio taj moj hajrat”. Firuz beg mu je odgovorio: “I ja imam namjeru u ovom gradu podići neke hajrate, ako Bog da, od pitke vode, koja će biti provedena do mojih vakufa koje ću podići, jedan rukavac vode dat ću dovesti do tvoje džamije, u ime Boga.” Ovim obećanjem mu je ispunio srce, a Firuz beg je ispunio svoje obećanje.