“Yağma ve mudârâ” – osmanska političko – vojna taktika uz pomoću koje je srušeno srednjovjekovno bosansko kraljevstvo! Nakon što je izdan od strane Ugara, Mlečana i pape, po pitanju vojne pomoći u suprostavljanju osmanskoj najezdi, bosanski kralj Stjepan Tomašević uputi poslanike na sultanov dvor u Istanbul da sa Mehmedom II sklope petnaestogodišnje primirje, pod bilo kakvim uvjetima.

Sultan je pristao na primirje, te je time obmanuo bosanske poslanike. Nakon toga sultan pristupi primjeni političko – vojne taktike “Yağma ve mudârâ” – pljačka i licemjerno primirje, tako što prvo u januaru 1463. godine, uputi dio svoje vojske prema ugarskim granicama na Savi i Dunavu.

Bosanska vojska i kralj vjerujući u iskrene sultanove namjere, odustaše od vojnih priprema za suprostavljanje. Krajem aprila glavnina osmanske vojske iz Sjenice prodru preko Drine i gotovo bez ikakvog otpora pokori srednjovjekovnu bosansku državu.