Sve bitne odluke u okupiranom Prijedoru donosio je tzv. krizni štab, čiji su glavni članovi bili: Srđo Srđić, zubar iz Prijedora, 70 godina (u periodu rata), glumac amater u prijedorskom narodnom pozorištu, poslanik u Skupštini RS-a, te jedan od najbližih Karadžićevih saradnika i poltrona.

Organizator je i idejni vođa preuzimanja vlasti u Prijedoru, te uspostavljanja “Srpske opštine Prijedor”. Bavio se ucjenjivanjem i pljačkom. Njegovi neposredni izvršioci su bili: Stevo Kesić Žorž, bivši taksista iz Prijedora; Nenad Morača, karatista i besposličar iz Prijedora; Brane Berić Rebac, priučeni veterinarski bolničar iz Prijedora; Mile Radetić, ginekolog, 70 godina, osnivač Srpske demokratske stranke i njen predsjednik. Obzirom da je u toku rata umro, njegov put su nastavili njegovi sinovi: Dragan Radetić, koji je postao “vojni tužilac” u srpskoj vojsci i Predrag Radetić, koji je od početka agresije bio u prvim redovima Vojske Republike Srpske, te lično učestvovao u miniranju i rušenju džamije u Puharskoj, te katoličke crkve u Prijedoru.

Milomir Stakić, ljekar iz Maričke kod Prijedora, oko 35 godina, nakon srpskog preuzimanja vlasti u Prijedoru, postaje predsjednik “Srpske opštine Prijedor”. Naredbodavac je da se u logoru Omarska likvidiraju svi prijedorski ljekari – Jusuf Pašić, Zdenko Sikora, Osman Mahmuljin, Rufed Suljanović, Esad Sadiković, Eniz Begić. Milorad Mićo Kovačević, ljekar anestiziolog, oko 50 godina, iz sela Božića kod Prijedora, postaje predsjednik Izvršnog odbora u Općini. Zapamćen je kao hronični alkoholičar koji je uvijek bio obučen u vojnu uniformu. Potpisivao je spiskove za masovne likvidacije. Njegovi izvršioci su bili: Inžinjer Veljko Hrgar, Dule Miljuš, Branko Hrnjak Raca; Simo Mišković, penzioner i bivši policajac, predsjednik Srpske demokratske stranke, izvršilac i sljedbenik velikosrpske ideje i programa, te njezin provoditelj; Simo Drljača, pravnik, oko 45 godina, rođen u Dabru, općina Sanski Most. Radio je kao sekretar osnovne muzičke škole u Prijedoru. Po preuzimanju srpske vlasti postaje sekretar srpske policije u Prijedoru. Potpisnik je svih spiskova i naredbi o likvidaciji; Slobodan Kuruzović, nastavnik, oko 50 godina, iz Prijedora, rezervni major srpske vojske, komandant logora Trnopolj. Aktivno je učestvovao u ratu u Hrvatskoj, gdje je proglašen za ratnog zločinca. Mile Mutić, nastavnik iz Brezičana kod Prijedora, oko 50 godina, je bio rezervni kapetan VRS i direktor Informativnog centra u kojem su se posebno isticali “Radio – Prijedor” i list “Kozarski vijesnik”, po svojoj fašističkoj propagandi i prizivanju srpskog naroda da izvrši genocid nad Bošnjacima i Hrvatima. Njegovi najbliži saradnici, novinari, su bili: Rade Mutić, Živko Ećim, Ostoje Keser i Mira Kunić.

Dragan Savanović iz Brezičana, oko 40 godina, je bio predsjednik Kluba poslanika SDS-a. Aktivno je učestvovao u kreiranju velikosrpske politike. Slavko Budimir, oko 35 godina, iz Baltinih Bara kod Prijedora, je bio komandant “Sekreterijata za odbranu”. Potpisao je i odobrio niz naredbi o iseljavanju i progonu nesrpskog stanovništva. Milovan Dragić, oko 40 godina, iz Gomjenice kod Prijedora je bio ekonomista sa radnim odnosom u RO “Bosna – montaža”. Pri preuzimanju vlasti postaje direktor “Komunalnog i stambenog zavoda”. Organizator je oduzimanja imovine Bošnjacima i Hrvatima, te njihovog protjerivanja. Za sebe i svoju familiju je prisvojio nekoliko kuća i lokala. Slobodan Balaban, 46 godina, iz Prijedora, inžinjer mašinstva, potiče iz stare četničke porodice, koja se istakla po nacionalističkom programu još u ranijem periodu, a on je svoje četništvo isticao još u srednjoškolskim danima. Radio je u Rudniku Lubija, gdje je stvarao velikosrpsko uporište. Naredio je likvidaciju svih inžinjera i tehničara bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, koji su radili u Rudniku. Dušan Kurnoga, oko 30 godina, je bio ekonomista i radnik u RO “Energopetrol”. Ideolog je “srpske omladine”, koja je učestvovala u ratu u Hrvatskoj, pljačkajući za srpsku vojsku iz skladišta u Brezičanima, sve državne rezerve benzina i nafte, te ih prevozio za Banja Luku. Bogdan Delić, oko 45 godina, profesor i direktor Gimnazije u Prijedoru. Rođen je na Palama, a bio je kreator i izvršilac srpske politike. Učestvovao je u etničkom čišćenju i provođenju genocida. Bio je zadužen za likvidaciju prosvjetnih radnika.