Na teritoriju Bosne i Hercegovine 1921. godine, bilo je oko 85% poljoprivrednog stanovništva, tj. seoskog. Ako se uzme u obzir da je gradsko stanovništvo ono koje živi u naseljima koja imaju preko 5 000 stanovnika, onda je u BiH 1921. godine, taj dio populacije iznosio svega 8,8%, a 1931. godine 9%. Prema tim kriterijima BiH je 1921. imala 11 gradova, a deset godina kasnije samo dva više.