Krizni štab FBiH donio novu naredbu koja stupa na snagu ODMAH!

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva sagledao je epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i donio novu Naredbu, te je dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.

Novom Naredbom koja se primjenjuje od danas, 07.12.2020. opće mjere iz ranije Naredbe produžene su za narednih 14 dana.

“Dnevni brojevi novih slučajeva COVID-19 i dalje su visoki i pozivaju na maksimalan oprez kako ne bi došlo do ponovnog većeg porasta s obzirom da je zdravstveni sistem i dalje pod velikim pritiskom. Kako bi se izbjegao porast broja slučajeva, potrebno je da svi zajedno nastavimo s odgovornim ponašanjem i poštivanjem trenutnih mjera. Svi trebamo biti svjesni važnosti odgovornog ponašanja kada se nalazimo u pandemiji i sezoni koja pogoduje širenju respiratornih infekcija, i zajednički cilj nam mora biti smanjenje prijenosa infekcije među stanovištvom kako bi se smanjio pritisak na bolnice i kako bi se zaštitili životi ljudi”, poručuju iz Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Novom naredbom, između ostalog, produžena je odredba kojom se “ograničava kretanje stanovništva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana, a i dalje je obavezno nošenje zaštitnih maski kako na otvorenom tako i u zatvorenom prostoru:

Naređuje se obvezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno dva metra, kao i u otvorenom prostoru. Izuzetak od nošenja zaštitnih maski su djeca mlađa od šest godina, osobe koje imaju probleme sa disanjem zbog hroničnih bolesti ili koja ne mogu skinuti masku bez pomoći druge osobe npr. osobe sa intelektualnim poteškoćama ili smetnjama u razvoju, osobe s oštećenjem sluha, sportisti na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima, vozači na biciklu, električnom romobilu i motociklu”, stoji u Naredbi kojom se i dalje “nalaže poslovnim subjektima da reorganiziraju rad svojih uposlenika, na mjestima gdje nije moguće ispoštovati distancu od 2m među uposlenima, tako što će reorganizirati radno vrijeme, organizirati rad u smjenama, omogućiti rad od kuće i primijeniti druge načine obavljanja radnih zadataka koji neće ugroziti djelatnosti i radne procese, a omogućit će poštivanje higijensko – epidemioloških mjera”.

Preporuke Kriznog štaba FMZ-a preporučuju, između ostalog, stanovnicima Federacije Bosne i Hercegovine da izbjegavaju javna i privatna okupljanja i ograničavaju njihovo kretanje i starije osobe, posebno one s kroničnim bolestima, kako bi se izbjegla nepotrebna kretanja i javni prijevoz, te da redovito koriste zaštitnu opremu.

U slučaju hitne potrebe za kretanjem, starijim se osobama savjetuje da to učine između 11:00 i 13:00. Također se starijim osobama savjetuje da svedu na minimum posjete ordinaciji porodičnog liječnika i bolnicama ako im nije potrebna medicinska pomoć, te da se prvo jave porodičnom liječniku ako osoba te dobi treba recept ili medicinsku pomoć.
U slučaju bilo kakvih simptoma, kao što su: vrućica, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se da osobe sa simptomima i članovi njihovog kućanstva ostanu kod kuće i potraže savjet liječnika.