Pripovijeda se da je Sinan beg Bajramagić [bosanski beglerbeg 1562 – 1564] bio toliko ružan i crn u licu da se nije moglo gledati u njega. Kada je Mehmed paša Sokolović pozvao Sinan bega i svoju sestru [Sinanovu ženu], da ga posjete u Istanbulu, kako bi je iskušao reče joj: “Kako si mogla izabrati onog crnog ugursuza za muža? Nego znaš što, ja ću tebi dati, koga god hoćeš od stambulskih plemića, pa koji se dopadne baci na njega zlatnu jabuku, da se zna na koga je pao izbor”. Tako se dogodi, svi plemići prošetaše ispred nje a Sinan zadnji. Od Sokolovića sestra baci na njega jabuku, što Mehmed pašu iznenadi. Na pitanje zbog čega je Sinana izabrala, reče: “U mojim očima nema nijedan pristaliji i vrijedniji za me od moga Sinana”.