Mahmutović: “Navođenje pandemije Korone virusa kao razloga neizmještanja crkve iz dvorišta Fate Orlović vrijeđa zdrav razum”

Zamjenik državnog ministra za ljudska prava i izbjeglice Dževad Mahmutović mišljenja je da je nepoštivanje presude Europskog suda za ljudska prava, koji je naložio povlačenje pravoslavne crkve iz dvorišta Fate Orlović, rezultat nedostatka političke volje, odnosno kontinuirane opstrukcije političkih predstavnika Republike Srpske kako bi se zaustavila uzurpaciju zemlje ove povratnice i kršenje njezinih ljudskih prava i dostojanstva.

Rok za izvršenje presude “Orlović i drugi” i preseljenje crkve iz privatnog vlasništva istekao je 1. aprila 2020. godine.

– Stoga je navođenje pandemije koronavirusa kao razloga neizvršavanja presude samo prazna priča koja vrijeđa zdrav razum i predstavlja neuspjeli pokušaj obmane javnosti kako bi se dodatno produljilo izvršenje ove obveze moralni i internacionalni Bosne i Hercegovine – rekao je Mahmutović.

Činjenica da je Ured pravnog predstavnika Vlade RS u februaru prošle godine potvrdio da je iz proračuna RS stigao 23. januara 2020. godine, svjedoči o svjesnom odgađanju izvršenja ove presude. Isplata je izvršena u ime Fate Orlović u iznosu od 9.779 KM i još tri podnosioca zahtjeva u iznosu od 3.911 KM. Nakon toga uslijedila je obavijest da je Sekretarijat za raseljene osobe i migracije RS odgovoran za preseljenje crkve, da je uklonjen cjelokupni crkveni inventar i postupak odabira za izvođač radova bio je u fazi preseljenja crkve na novo mjesto.

Iako je proračun, dodijeljen u ovom slučaju, plaćen iz proračuna RS, Sekretarijat za raseljene osobe i migracije RS zatražio je od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine da snese troškove u iznosu od 77.000 KM, prema procjeni Direkcije za obnovu i izgradnju RS za preseljenje crkve. U junu prošle godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine odgovorilo je da zbog neusvajanja proračuna institucija Bosne i Hercegovine na državnoj razini, za te svrhe nije osigurano financiranje.

– Ta sredstva nisu niti predviđena niti se nalaze u proračunu koji su naknadno usvojile institucije Bosne i Hercegovine, tj. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, ali također nisu predviđena u ovogodišnji proračun. U septembru sam odlučio da će sredstva za izvršenje presude dolaziti iz tekuće proračunske rezerve proračuna institucija Bosne i Hercegovine, ali Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nikada nije razmatralo ovaj prijedlog. – rekao je Mahmutović, dodajući da će prijedlog ponovo uputiti predsjedniku i potpredsjednicima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoranu Tegeltiji, Biseri Turković i Vjekoslavu Bevandi.

Sve to, zaključio je Mahmutović, dokazuje da nakon mnogo godina brutalnog kršenja prava Fate Orlović i iscrpljujuće, ali dobivene pravne bitke, sada postoji sistemska opstrukcija za izvršenje presude Europskog suda pravde – povrata uzurpirane imovine u vlastitom dvorištu i izmještanja nelegalno izgrađenog objekta, a sve pod nevještom krinkom pandemije koronavirusa.