Mahmutović u centar: “Golim očima je vidljiva činjenica da se Bošnjacima uskraćuju osnovna ljudska prava u entitetu RS

Izjava predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da Bošnjaci dobro i sigurno žive u entitetu RS predstavlja sarkastičan izraz političkog siledžijstva koje bi osudila svaka javnost u Evropi, osim one u entitetu RS i susjednoj Srbiji, ocijenio je zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Dževad Mahmutović.

– Apsolutno dokazana, pa i golim očima je vidljiva činjenica da se Bošnjacima uskraćuju osnovna ljudska prava u entitetu RS. To pokazuju svi ozbiljniji izvještaji, kao i svjedočenja običnih ljudi koji žive na ovom dijelu Bosne i Hercegovine – naglasio je.

Prema njegovim riječima, vlasti entiteta RS koriste “mirovna” pravna sredstva kako bi dovršile projekat progona.

– Podsjetit ću da se u brojnim haškim presudama, poput onih Momčilu Krajišniku ili Milomiru Stakiću, navodi da su vlasti RS-a vršile progon Bošnjaka i Hrvata, između ostalog i različitim oblicima diskriminacije i pravnih zabrana, poput stalnog ponižavanja i šikaniranja, zabrane zapošljavanja, uništavanja stambenih i poslovnih objekata i slično. Šokantno je vidjeti da se identične prakse, koje je Haški sud opisao u svojim presudama, dešavaju i u miru, a da tijela međunarodne zajednice i predstavnici najmoćnijih država civilizacije ostaju nijemi. Nemamo ništa protiv njihovih energičnih reakcija, kada je u pitanju zaštita ljudskih prava u Sarajevu, ali pozivamo ih da dignu glas za zaštitu ljudskih prava manjinskih etničkih zajednica u entitetu RS, koje bi po Ustavu morale imati jednaka prava kao i srpski narod, što – valjda je svakome jasno, nije ni približno slučaj – zaključio je Mahmutović.