Mehmed Begović (1904 – 1990) rodom iz Trebinja, je bio bosanskohercegovački pedagog i vodeći stručnjak šerijatskog prava te izučavač porijekla Bošnjaka. U svom radu pod nazivom “Muslimani i nacionalizam” navodi sljedeće:

“Kako se vidi, bosanskohercegovački muslimani ostali su verni svojim narodnim tradicijama za celo vreme turske uprave, iako ponekad nazivaju svoju veru turskom verom umesto islamskom, a sebe Turcima umesto muslimanima. Te su reči, po njihovom shvatanju, označavale njihovu versku a ne narodnu pripadnost, jer oni u nacionalnom pogledu nazivaju Turke ‘Turkušama’, a sebe ‘Bošnjacima’. Reč Bošnjak značila je za njih ne samo pokrajinski geografski pojam nego još nešto više. Ta je reč označavala i neku vrstu nacionalne pripadnosti. Biće sasvim razumljivo što su oni na taj način izražavali svoje nacionalno pripadanje kad se uzme u obzir činjenica, da je srpstvo sve do XIX veka bilo usko vezano za pravoslavlje, a hrvatstvo za katolicizam.”