U povijesti bosanskohercegovačkih naroda, Bošnjaka, Hrvata i Srba, kao i ostalih građana, nesumnjivo je mnogo važnih i manje važnih datuma, ali za državu Bosnu i Hercegovinu je 25. novembar 1943. godine, dan kada je prije 70. godina održano Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) u Mrkonjić-Gradu, svakako jedan od najznačajnijih i po mnogočemu presudan. Odlukama ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu i Drugog zasjedanja AVNOJA-a 29. i 30. novembra u Jajcu 1943. godine, BiH je povratila i uspostavila svoju državnost nakon 480 godina od njene propasti 1463. godine. Na fotografiji - Odluka o proglašenju nevažećim odluka donesenih na zasjedanju ZAVNOBiH-a, koju potpisuje Momčilo Krajišnik. (Arhiv - Anadolu Ajansı)

Obzirom da ovaj dokument predstavlja novinu i nešto potpuno nepoznato na našim prostorima, nećemo se usuditi analizirati ono što on sadrži. Tako da ćemo vam samo donijeti prepisku onoga što je već napisano, kao i fotografiju na dnu prepiske.
Polazeći od činjenice da se bivša Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina raspala, imajući u vidu da je srpski narod u građanskom ratu koji mu je nametnut ostvario svoju legitimnu i legalnu težnju za sopstvenom državom, koristeći suvereno pravo srpskog naroda za samoopredjeljenje, Narodna skupština Republike Srpske na osnovu člana 70. tačka 2. Ustava Republike Srpske, na sjednici održanoj 20. jula 1993. godine u Mrkonjić Gradu, donijela je:

ODLUKU 

O PROGLAŠENJU NEVAŽEĆIH ODLUKA DONESENIH NA ZASJEDANJU ZAVNOBiH-a

I

Proglašavaju se u cjelosti nevažećim odluke Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH), donesene na zasjedanju u Mrkonjić – Gradu, 26. novembra 1943. godine

II

Utvrđuje se da između ustavno – pravnih rezultata zasnovanih na nevažećim odlukama Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao Države zasnovane na originarnom pravu srpskog naroda na samoopredjeljenje, ne postoji nikakav oblik državno – pravnog kontinuiteta.

III

Ova odluka supa na snagu danom donošenja i objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Broj 02-888/93                                                                      Predsnednik Narodne skupštine,

20. juna 1993. godine                                                               Mr. Momčilo Krajišnik, s. r

U povijesti bosanskohercegovačkih naroda, Bošnjaka, Hrvata i Srba, kao i ostalih građana, nesumnjivo je mnogo važnih i manje važnih datuma, ali za državu Bosnu i Hercegovinu je 25. novembar 1943. godine, dan kada je prije 70. godina održano Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) u Mrkonjić-Gradu, svakako jedan od najznačajnijih i po mnogočemu presudan. Odlukama ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu i Drugog zasjedanja AVNOJA-a 29. i 30. novembra u Jajcu 1943. godine, BiH je povratila i uspostavila svoju državnost nakon 480 godina od njene propasti 1463. godine. Na fotografiji - Odluka o proglašenju nevažećim odluka donesenih na zasjedanju ZAVNOBiH-a, koju potpisuje Momčilo Krajišnik. (Arhiv - Anadolu Ajansı)
U povijesti bosanskohercegovačkih naroda, Bošnjaka, Hrvata i Srba, kao i ostalih građana, nesumnjivo je mnogo važnih i manje važnih datuma, ali za državu Bosnu i Hercegovinu je 25. novembar 1943. godine, dan kada je prije 70. godina održano Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) u Mrkonjić-Gradu, svakako jedan od najznačajnijih i po mnogočemu presudan. Odlukama ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu i Drugog zasjedanja AVNOJA-a 29. i 30. novembra u Jajcu 1943. godine, BiH je povratila i uspostavila svoju državnost nakon 480 godina od njene propasti 1463. godine. Na fotografiji – Odluka o proglašenju nevažećim odluka donesenih na zasjedanju ZAVNOBiH-a, koju potpisuje Momčilo Krajišnik. (Arhiv – Anadolu Ajansı)