MogorjeloIzgrađena u I stoljeću, ime je dobila od slavenizirane riječi Magor, po poznatom panonskom mučeniku sv. Hermagoru. Prvobitni rimski naziv je Turess. Prvobitno je predstavljala privatno imanje, ali je stradala prilikom požara u III stolječu. Na njezinim ruševinama izgrađeno državno imanje u IV stoljeću. Pravougaonog je oblika. Posjedovala je niz prostorija za ljude, oruđa, poljoprivredne proizvode, proizvodnju vina, ulja, pekaru, mlin, kanale za dovod i odvod vode. Na prvom spratu vile živio je vlasnik vile, što je bila novina rimske kulture obzirom da su bogatiji Rimljani uvijek živjeli u prizemlju građevine. Na drugom spratu su živjeli radnici. Građevina je pripadala helenističkom stilu, što je jasan dokaz prisustva istočnog dijela carstva na tlu Bosne i Hercegovine. Od keramike pronađeni su fragmenti pehara iz kojih se pilo vino, tanjiri, zdjele, te brojni drugi kućanski predmeti od keramike.