Može li Dodik biti smijenjen zbog blokade Predsjedništva BiH?

Ukoliko Milorad Dodik nastavi ignorisati pozive za sjednice Predsjedništva BiH, čime blokira donošenje bitnih odluka, može li biti smijenjen sa funkcije člana kolektivnog šefa države?

Izborni zakon (član 8) Bosne i Hercegovine kaže da “ako član Predsjedništva BiH iz bilo kojih razloga prestane vršiti svoju funkciju, ili ako je trajno ili privremeno nesposoban za vršenje funkcije, zamjenjujući član Predsjedništva BiH preuzima dužnost člana Predsjedništva BiH u skladu sa Zakonom o popunjavaju upražnjenog mjesta člana Predsjedništva BiH u toku trajanja mandata”.

Ova situacija se već dogodila u slučajevima kada je Alija Izetbegović odstupio iz Predsjedništva Bosne i Hercegovine, a na njegovo mjesto privremeno je došao Halid Genjac, a potom iz Zastupničkog doma Parlamenta BiH bio izabran Beriz Belkić.

Također, nakon što je visoki predstavnik smijenio Antu Jelavića njega je zamijenio Jozo Križanović, a Mirka Šarovića Borislav Paravac.

Isti član Izbornog zakona Bosne i Hercegovine definira da “o postojanju trajne nesposobnosti za vršenje funkcije člana Predsjedništva BiH odlučuje Ustavni sud Bosne i Hercegovine”.

– Ustavni sud Bosne i Hercegovine može odlučiti da je član Predsjedništva BiH privremeno nesposoban za vršenje svoje funkcije. Ako je član Predsjedništva BiH privremeno nesposoban da obavlja svoju funkciju u smislu stava (1) ovoga člana, tada zamjenjujući tog člana preuzima prava, dužnosti i odgovornosti onesposobljenog člana Predsjedništva BiH, dok Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne donese odluku da taj član nije više privremeno nesposoban za obavljanje funkcije – navedeno je u Izbornom zakonu BiH.

Ko onda može pokrenuti spor pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.

Ustav Bosne i Hercegovine navodi da “sporove može pokrenuti član Predsjedništva, predsjedavajući Vijeća ministara, predsjedavajući, ili njegov zamjenik, bilo kojeg doma Parlamentarne skupštine; jedna četvrtina članova/delegata bilo kojeg doma Parlamentarne skupštine; ili jedna četvrtina članova bilo kojeg doma zakonodavnog organa jednog entiteta”.

Preciznije, Željko Komšić u svojstvu predsjedavajućeg i Šefik Džaferović u svojstvu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine mogu pokrenuti spor pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i zatražiti da ova ova najveća sudska instanca u državi donese odluku da li je Dodik sposoban za vršenje dužnosti.

Šta i kako bi dalje Ustavni sud BiH radio nepoznanica je javnosti, jer se radi o presedanu. Kako bi se ocjenjivala njegova sposobnost-mentalna, fizička? Sudski vještak, psihijatar… Koliko bi to trajalo?

Poslovnik o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine definira situaciju u kojoj je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine privremeno spriječen:

– Ako je član Predsjedništva privremeno spriječen u obavljanju svojih ovlaštenja, odredit će člana svog kabineta koji će ga predstavljati na sjednicama. U slučaju da to nije moguće, mijenjat će ga šef njegovog kabineta. Ovlašteni predstavnik se može izjašnjavati u ime odsutnog člana Predsjedništva, ali nema pravo glasati.

Iako blokira rad Predsjedništva BiH, Dodik će uredno primati plaću jer ga štiti Ustav BiH. U članu IX, stav 2 piše:

– Naknada za lica koja obavljaju funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine ne može biti umanjena za vrijeme trajanja mandata nosilaca funkcije.