Nacionalno balansiranje u vijeću BHANSA-e: Edin Forto smjenio Bošnjaka da bi povećao broj Hrvata

Prvi put od osnivanja (2015. godine) u Vijeće BHANSA-e Vijeće ministara BiH neće predložiti nijednog Bošnjaka. Resorni ministar Edin Forto odlučio je ukloniti Bošnjaka Harisa Medoševića, kako bi na njegovo mjesto postavio Marina Raspudića iz reda hrvatskog naroda, piše Istraga.ba.

“S obzirom na to da je umjesto predstavnika Ministarstva finansija i trezora BiH u Vijeće agencije iz reda hrvatskog naroda predložen predstavnik iz reda srpskog naroda, što je u skladu sa članom 10 Zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) da je prilikom imenovanja Vijeća Agencije Vijeće ministara BiH dužno voditi računa o ravnopravnoj zastupljenosti svih konstitutivnih naroda u BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH je, kao nadležni obrađivač, pripremilo predmetnu odluku te predlaže Vijeću ministara BiH da se umjesto Harisa Medoševića za člana Vijeća Agencije u ime BHDCA imenuje Marin Raspudić iz reda hrvatskog naroda“, navedeno je u obrazloženju Odluke o imenovanju članova Vijeća BHANSA-e.

Faksimil: Istraga

Nakon Fortinog uklanjanja Bošnjaka Medoševića, konačna lista kandidata Vijeća ministara BiH za Vijeće BHANSA-e izgleda ovako:

Sanja Škuletić-Malagić, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH (Ostali)
Goran Gajić, Ministarstvo finansija i trezora BiH, (Srbin)
Martin Pain, Ministarstvo odbrane BIH (Hrvat)
Marin Raspudić, Direkcija za civilnu avijaciju BiH (Hrvat)
Dakle, ministar Edin Forto je predložio imenovanje dva Hrvata, jednog Srbina i jednu članicu iz reda Ostalih. Nijedan Bošnjak ne nalazi se na Fortinoj listi.

Faksimil: Istraga

Inače Vijeće BHANSA-e broji šest članova. Osim četvero koje predlaže i imenuje Vijeće ministara BiH, dva člana predlažu entitetske vlade. Dušica Vidaković je trenutno predstavnica Vlade RS, dok je Edhem Bičakčić predstavnik Vlade FBiH.

Nakon što Vijeće usvoji Fortinu listu, u Vijeću BHANSA će, tako, sjediti po dva Srbina i Hrvata, te po jedan Bošnjak i Ostali. To će biti prvi put od 2015. godine da državni nivo nije imenovao nijednog Bošnjaka.

Recimo, 23. jula 2015. godine imenovan je prvi saziv Vijeća BHANSA-e. Bio je to mandat DF-ovog ministra komunkacija i prometa Slavka Matanovića. Za predsjedavajućeg Vijeća BHANSA-e Vijeće ministara je predložilo i imenovalo Besima Mehmedića, dok je drugi Bošnjak bio predstavnik Vlade FBiH Šefkija Okerić. U novembru 2016. godine, tadašnji resorni ministar Izmir Jusko iz SBB-a odlučio je smijeniti Mehmedića, te na njegovo mjesto postaviti Fadila Mandala.

Predstavnik Vlade FBiH je ostao Šefkija Čekić, kojeg u junu 2017. godine zamjenjuje Edhem Bičakčić. U maju 2020. godine, na prijedlog tadašnjeg ministra Vojina Mitrovića (SNSD) Fadil Mandal je razriješen. Međutim, kako bi se zadovoljila kvota Bošnjaka, Mitrović predlaže imenovanje Harisa Medoševića koji je zamijenio Darka Vučića.

I, onda, funkciju ministra preuzima Edin Forto, koji za svoju šeficu kabineta imenuje Sanju Škuletić-Malagić, bivšu novinarku Avaza koja se, u međuvremenu, otisnula u savjetničke vode na državnom i kantonalnom nivou. Osim pozicije šefice Kabineta, Škuletić-Malagić postaje i predsjedavajuća Vijeća BHANSA-e, što joj donosi dodatnih 900 KM mjesečno. Istovremeno, Forto odlučuje smijeniti i Bošnjaka Harisa Medoševića kako bi na njegovo mjesto bio postavljen – Hrvat.