NEČUVENO! Državni službenici nezadovoljni budžetom BiH: Traže veće plaće i naknade!

Nakon što je Predsjedništvo BiH usvojilo budžet za 2021. godinu, uz zaključak da se pokrene procedura povećanja najniže plate za policijske službenike i vojnike, reagirali su iz Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika, piše Klix.

Kako su rekli, poznata je činjenica da će budžet vrlo brzo biti usvojen u Parlamentarnoj skupštini BiH sa ponižavajućom i uvredljivom osnovicom za obračun plate od 475,69, što je kontinuitet od 10 godina omalovažavanja rada i dostojanstva svih zaposlenih u državnim institucijama BiH.

“Zaposleni u državnim institucijama na nižim nivoima vlasti, (entitetskim i kantonalnim) imaju 20 do 30 posto veće plaće za isti posao koji obavljaju u odnosu na zaposlene u institucijama na državnom nivou. Također je poznata činjenica da zaključak kojim Predsjedništvo BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da pokrene procedure i obavi sve neophodne radnje, a u vezi sa povećanjem najnižih plaća za policijske službenike i vojnike, nije moguće realizovati u okviru zakonom predviđenih procedura do kraja 2021. godine, jer se moraju usvojiti izmjene i dopune Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH”, kažu iz sindikata.

Dodali su da državne institucije čine i državni službenici i zaposlenici koji časno i pošteno obavljaju svoj posao.

“Vaša politika omalovažavanja i urušavanja državnih institucija je dovela do situacije da zaposleni sa svojim ličnim primanjima, već duže vrijeme, nisu u mogućnosti prehraniti svoje porodice. Samohrana majka, higijeničarka, prima osnovnu platu u iznosu od 475 KM. Ona nije u mogućnosti prehraniti svoje dijete, dok ministar kome čisti kancelariju prima platu u iznosu 10 plata higijeničarke, i plus ostale benificije. Vozač vaših ministara, prima osnovnu platu u iznosu od 760 KM, dok ministar kome je on na usluzi svaki dan u mjesecu, prima 6 plata vozača plus ostale benificije”, ističu iz sindikata.

Naglasili su da je Predsjedništvo BiH svojom kontinuiranom politikom dovelo zaposlene sa najnižom plaćom u institucijama na državnom nivou da im je uskraćeno pravo na život. Imaju pravo na rad, zaposleni su, ali od plate ne mogu da prežive.

“Pokušajte da zamislite kako majka sa djetetom živi sa 475 KM mjesečno. Zbog nepotpisivanja Kolektivnog ugovora doveli ste zaposlene u institucijama na državnom nivou u veoma nesigurnu pravnu poziciju, gdje nisu u mogućnosti zaštiti svoja ljudska prava. Zaposleni žive i rade u stalnom strahu jer nemaju pravni osnov zaštite. Protestujemo protiv vaše kontinuirane destruktivne i omalavažavajuće politike prema državnim službenicima i zaposlenicima u institucijama Bosne i Hercegovine, koja traje punih 10 godina”, naglašavaju iz Sindikata.