Nelson i Sattler razgovarali sa Čovićem i Izetbegovićem

DF je poslao paket zakona u parlamentarnu proceduru za potpunu reformu VSTV-a pretvarajući ga u Visoko sudbeno vijeće, Visoko vijeće tužitelja i Ured, nastojeći ponuditi zakonska rješenja koja proizlaze iz 14 prioriteta utvrđenih u mišljenju Europske komisije. disciplinski tužitelj.

Svrha ove reforme je praćenje rada tih institucija putem parlamentarnih tijela koja su izabrali građani, odnosno građani će imati priliku nadzirati rad tih tijela putem svojih izabranih predstavnika u parlamentarnim tijelima, stoji u današnjoj izjavi Demokratske fronte.

Stanje u pravosuđu, a posebno afere u radu Visokog i tužilačkog vijeća BiH su pokazali da važeća zakonska rješenja ne osiguravaju na adekvatan i javnosti prihvatljiv način odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija u BiH.

Ključne promjene su sljedeće:

  • Ovim zakonima se onemogućava da sudije biraju sebi podobne tužioce, odnosno da tužioci i advokati biraju sebi podobne sudije tako što će se prema predloženim promjenama izbor vršiti unutar struke i poziva, među ljudima koji se bave istim poslom.
  • Postroženi su kriteriji za lica koja imaju namjeru da se kandidiraju za VSV, VTV ili Ured disciplinskog tužitelja, koji mogu biti imenovani samo ako imaju najmanje 10 godina iskustva na sudskim ili tužilačkim poslovima.
  • Najmanje jedan član Visokog sudskog odnosno Visokog tužilačkog vijeća mora biti iz reda ostalih.
  • Novina je i uvođenje transparentnosti integriteta nositelja pravosudnih funkcija, koji su dužni predočiti svoje imovno stanje i imovno stanje svoje najuže obitelji.
  • Uvodi se nadzor nad radom sudija i tužioca ali i članova Visokog sudskog vijeća i Visokog tužilačkog vijeća kroz Ured disciplinskog tužioca koji je odgovoran samo Parlamentarnoj skupštini BiH koju su birali građani a koji treba omogućiti sankcioniranje koruptivnog ponašanja poput onog u slučaju Tegeltija.
  • Zastupnički dom PSBiH u izuzetnim slučajevima evidentne korupcije kao u slučaju Tegeltija, kada izostane reakcija VSV ili VTV, kao što je to sada slučaj, može razriješiti člana Vijeća. U tom slučaju, odluku o smjeni članova Visokog sudskog vijeća i Visokog tužilačkog vijeća donosi sedmočlana ad hoc komisija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koju čine 4 zastupnika od kojih jedan mora biti iz redova opozicije i tri člana koji su profesori sa pravnih fakulteta u BiH.
  • Kod prijedloga za imenovanje sudija u Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavni sud Republike Srpske dodata je mogućnost da istaknuti profesori sa katedri za Europsko pravo i Ljudska prava mogu biti nominovani uzevši u obzir sve veći značaj koji će Europsko pravo i primjena presuda Europskog suda za ljudska prava imati u daljem ustavnopravnom razvitku BiH.

Takvo stanje stvari dovelo je do odsustva bilo kakve odgovornosti i potpunog gubitka povjerenja u pravosuđe u uvjetima ekstremnog nivoa narušavanja vladavine prava te prava i sloboda građana pa čak i do potpuno neprihvatljivog i nedoličnog ponašanja nosilaca pravosudnih funkcija.

Ovaj skup zakona ni na koji način ne utječe na izbor nositelja pravosudnih vlasti i nije svrha ovog prijedloga, ali pruža učinkovit mehanizam za nadzor i moguće sankcije članova Vijeća i pravosudnih tijela kada to diktiraju vladavina zakona i utvrđene činjenice.

Zajedno s tim zakonima, Demokratska fronta i dalje predlaže posebne zakone koji će ispuniti 14 zahtjeva Europske komisije za status kandidata za članstvo u EU, prema DF-u.