Nikšić pisao Lendi: Dajte saglasnost bez odlaganja i spriječite Schmidtovu odluku

U pismu koje je Nermin Nikšić uputio potpredsjedniku FBiH Refiku Lendi kao odgovor na njegov poziv za današnji sastanak predsjednik SDP-a je pozvao Lendu da potpiše saglasnost za formiranje nove Vlade FBiH. Pismo prenosimo u cijelosti:

“Ovim putem želim da Vas obavijestim da ne mogu pozitivno odgovoriti na Vaš poziv na sastanak dana 17.04.2023. godine, jer u Vašim ustavnim ili zakonskim ovlaštenjima i odredbama ne postoji osnova za sazivanje i održavanje tog susreta. Vjerujem da Vam je poznato da Ustav Federacije Bosne i Hercegovine jasno i nedvosmisleno propisuje proceduru za imenovanje Vlade Federacije. Bez obzira na to želim da Vas podsjetim kako u poglavlju B Izvršna vlast Federacije tačka 2. Vlada Federacije član 5. Izbor Vlade jasno stoji da predsjednik Federacije, uz suglasnost oba potpredsjednika Federacije, imenuje Vladu Federacije nakon konsultacija sa premijerom ili sa kandidatom za tu funkciju.

Također, u istoj odredbi je propisano da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine izabrana, nakon što je njeno imenovanje potvrdio većinom glasova Predstavnički dom. Dakle, u procesu imenovanja i potvrđivanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, uloga oba potpredsjednika entiteta jeste isključivo davanje saglasnosti na sastav Vlade, koju imenuje predsjednik Federacije, a u konačnici imenovanje potvrđuje Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH.

Rok od trideset dana za davanje saglasnosti i imenovanje Vlade Federacije BiH je istekao 06.04.2023. godine. Prethodno, parlamentarna većina je u skladu s Ustavom izabrala listu za predsjednika i potpredsjednike Federacije BiH, uključujući i Vas, a zatim i predsjednicu entiteta između tri kandidata. Želim naglasiti kako je procedura donošenja odluke o imenovanju Vlade u potpunosti ispoštovana. Naime, parlamentarna većina je utvrdila prijedlog kandidata za premijera koji je nakon toga predložio sastav Vlade Federacije BiH predsjednici Federacije BiH. Uz prijedlog su dostavljeni i potpisi većine zastupnika u Parlamentu FBiH koji podržavaju predloženi sastav Vlade i kandidata za premijera Federacije BiH. Ne znam koliko Vam je to bitno, ali smatram potrebnim istaći kako je parlamentarna većina usaglasila i program rada buduće Vlade Federacije BiH. Svi ovi koraci su napravljeni unutar ustavnog roka od trideset dana. Na taj način je jasno dokazano da postoji parlamentarna većina koja podržava imenovanje nove Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te koja je među sobom usaglasila osnovne ciljeve i mjere rada za mandatni period od 2022-2026. godine. Prethodno je, još u novembru 2022. godine, potpisan i temeljni koalicijski sporazum između stranaka koje čine većinu.

Dakle, iako su ispunjeni svi formalni, Ustavom FBiH i Izbornim zakonom BiH definisani uslovi za imenovanje i potvrđivanje nove Vlade FBiH, pa i više od toga, Vi ste nažalost odlučili da ne date saglasnost na imenovanje Vlade u zakonskom roku. U istom tom periodu, niste predložili alternativni sastav Vlade FBiH, kandidata za premijera, program, niti ste dostavili dokaz da imate podršku većine za Vaš bilo kakav eventualni alternativni prijedlog. Pri tome ste svaku priliku iskoristili da istaknete kako nećete potpisati saglasnost na imenovanje Vlade u kojoj nisu predstavnici stranke čiji ste član.

Stoga smatram bespredmetnim i suvišnim održavanje sastanka između Vas i tri predsjednika stranaka iz reda kojih su birani predsjednica i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine. To ne spada u okvir Vaših ustavnih nadležnosti niti postoji zakonsko utemeljenje za iniciranje takve prakse.

Valja se podsjetiti da je Bosna i Hercegovina parlamentarna demokratija, a ne plemenska partitokratija. Vladu Federacije BiH imaju pravo da imenuju stranke koje imaju većinu u oba doma Parlamenta FBiH. Uvođenje principa da Vladu Federacije BiH trebaju dogovarati isključivo stranke iz kojih dolaze tri člana rukovodstva FBiH, iz reda tri naroda, predstavljalo bi opasan antidemokratski zaokret u smjeru etničke podjele entiteta, ali posljedično i države. Bilo bi to potpuno urušavanje suvereniteta države, te podrivanje elementarnog demokratskog postulata legitimiranja parlamenta kao temeljnog autoriteta i iskaza volje građana.

U interesu zaštite ustavnog poretka te jačanja parlamentarne demokratije u Bosni i Hercegovini, pozivam Vas da bez odlaganja date saglasnost na imenovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koju podržava parlamentarna većina. Time prestaje potreba za bilo kakav strah od eventualnih odluka Visokog predstavnika kojima bi spriječio Vašu blokadu formiranja Vlade od strane parlamentarne većine. Jedino tako možete potvrditi svoju posvećenost interesima građana i države Bosne i Hercegovine, umjesto štićenja stranačkih interesa, što vodi u dublje podjele i potpunu, plemensku etnizaciju procesa formiranja Vlade Federacije BiH. Siguran sam da na tom polju možete ostvariti iskrenu saradnju s Vašim kolegama predsjednicom i potpredsjednikom Federacije”, naveo je Nikšić u pismu.