NSRS vratila grb sa dvoglavim orlom i himnu “Bože pravde”: Cilj ovog zakona je da imamo pravo da stavimo ovdje grb Republike Srpske po kojem je formirana!

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o dopuni Zakona o upotrebi zastave, grba i himne.

– Cilj ovog zakona je da imamo pravo da stavimo ovdje grb Republike Srpske po kojem je formirana. Cilj je da imamo pravo da koristimo himnu “Bože pravde” i grb Nemanjića, te da u svakoj kancelariji predsjednika Vlade, ministra, gradonačelnika, sekretarijata i na svakoj vizitkarti imate pravo staviti grb, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić u završnoj riječi, prenosi Srna.

Razlog za donošenje ovog nacrta zakona je, kako se navodi “omogućavanje isticanja zastava i grbova i izvođenja himni stranih država sa kojima Republika Srpska ima potpisan Sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa, odnosno država sa kojima pojedini ili svi konstitutivni narodi ili ostali ili građani u Republici Srpskoj imaju zajedničko istorijsko, kulturološko i tradicionalno nasljeđe”.

Narodna skupština Republike Srpske je glasovima većine zastupnika usvojila Zakon o grbu kojim se za grb RS-a uvodi tzv. Nemanjički grb sa dvoglavim orlom, a za himnu, himna “Bože pravde” koju koristi i Srbija.

Izmjene zakona su usvojene većinom glasova vladajuće koalicije okupljene oko SNSD-a. Može se očekivati da ove izmjene budu osporene pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.

Zakon je usvojen sa 56 glasova, za tri glasa protiv i bez suzdržanih glasova.

Vrijedi napomenuti da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 2006. godine proglasio grb Republike Srpske neustavnim, a nakon toga je NSRS-a 2007. godine umjesto grba usvojila amblem sa slovima RS. Neustavnim je proglašena i “himna RS-a”.

Razlog za proglašavanje neustavnim je bilo to što na grbu i u himnoj nisu bili zastupljeni simboli ostalih konstitutivnih naroda.