Ranije ove godine, Republika Srpska je obnovila sporazum o zastupanju njenin interesa u SAD s kompanijom McGinnisom Lochridgeom za ovu kalendarsku godinu. Prema sporazumu dostupnom na stranici američkog Ministarstva pravde, tj. njegovog odjela za registraciju stranih agenata, Republika Srpska na mjesečnom nivou izdvajati 65.000 američkih dolara odnosno 780.000 dolara ili 1,274,708 KM na godišnjem nivou ovoj agenciji.

Ugovor koji je naslovljen na Zlatana Klokića, ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, se navodi kako će McGinnis Lochridge savjetovati i predstavljati entitet Republika Srpska te raditi sa i savjetovati izabrane predstavnike po međunarodnim pravnim i političkim pitanjima po zahtjevu Vlade s vremena na vrijeme. Očekivanje McGinnis Lochridgea je da će Vladi Republike Srpske pomagati u sljedećem:

  • – Zakonska prava i obaveze RS-a prema primjenjivom međunarodnom pravu, uključujući Dejtonski mirovni sporazum i druge međunarodne sporazume u kojima je BiH stranka, poput Evropske konvencije o ljudskim pravima;
  • – Prava i obaveze RS i BiH u odnosu na Ured visokog predstavnika, Vijeće za provedbu mira, Vijeće sigurnosti UN-a, OSCE, EU, Vijeće Evrope i drugi;
  • – Odnosi s međunarodnom zajednicom;
  • – Pravna pitanja u vezi sa usklađivanjem institucija i zakona RS i BiH sa ustavnim okvirom BiH prema Dejtonskom mirovnom sporazumu;
  • – I pravna pitanja vezana za usklađivanje institucija i zakona RS i BiH sa evropskim standardima u vezi sa pristupanjem EU.

Opseg angažmana prema ovom sporazumu ne uključuje zastupanje RS-a ili bilo kojeg njenog dužnosnika u pitanjima koja uključuju pripremu i / ili vođenje spora pred sudovima ili arbitražnim sudovima u Bosni i Hercegovini ili izvan nje. Svaka izvedba koja uključuje parnicu organizirana je odvojeno.

U prethodnim ugovorima koji su dostupni kod FARA Republika Srpska je plaćala ovo agenciji između 80.000 američkih dolara u 2019. te dijelu 2020. i 60.000 dolara koliko je plaćala od aprila do decembra 2020. na mjesečnoj razini.

Uz ove dokumente mogu se pronaći i ugovori koji su potpisivani između Vlade RS tada zastupane od ministrice Željke Cvijanović u periodu od 16. 08. 2011. do 26. 02. 2015. sa Myrmidon Group LLC za iste usluge koje sada obavlja McGinnis Lochridge. Prema dostupnim dokuementima Myrmidon Group LLC je u 2011., 2012. 2013. i 2015. za ove usluge primila 2,807,000 američkih dolarad odnosno 4,587,316 KM.