Objavljujemo HDZ-ov prijedlog Izbornog zakona, u utorak je na glasanju u Domu naroda BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine i predsjednik HDZ-a Dragan Čović uputio je u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune Izbornog zakona. Predlaže se revizija zakona po hitnom postupku.

Predloženim izmjenama i dopunama jasno je na čemu je HDZ isticao tokom pregovora, a to je imenovanje članova Centralne izborne komisije od strane Parlamenta Bosne i Hercegovine. Odredio je izbor članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine kako je najavljivao.

HDZ je predložio da se članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH biraju sastavljanjem dvije liste. Pobjednik koji pripada Bošnjacima bit će kandidat s najviše glasova iz reda Bošnjaka.

Pobjednik iz reda hrvatskog naroda bi bio onaj koji bi imao najviše glasova, uz uslov da taj kandidat ima najviše glasova u tri od pet kantona i to: Posavskog, Zapadnohercegovačkog, Hercegovačko-neretvanskog, Kantona 10 i Srednjobosanskog.

“Članove Predsjedništva, koji se neposredno biraju s teritorija FBiH – jednog Bošnjaka i jednog Hrvata – biraju birači upisani u centralni birački popis za glasanje u FBiH. Birač upisan u centralni birački popis za glasanje u FBiH može glasati ili za Bošnjaka ili za Hrvata, ali ne za oba. Svi kandidati Bošnjaci čine listu bošnjačkih kandidata. Izabran je bošnjački kandidat koji dobije najveći broj glasova među bošnjačkim kandidatima u FBiH. Svi kandidati Hrvati čine listu hrvatskih kandidata sa koje je izabran kandidat ako:

Dobije najveći ukupan broj glasova među hrvatskim kandidatima u FBiH uz uslov da je taj kandidat osvojio najveći broj glasova među hrvatskim kandidatima u najmanje tri od pet kantona, i to: Hercegovačko-neretvanskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom, Kantonu 10 i Posavskom. Ukoliko kandidat koji je osvojio najveći broj glasova u FBiH ne zadovoljava navedeni uslov, uzima se sljedeći kandidat sa liste hrvatskih kandidata po broju glasova i tako do kraja liste dok se ne pronađe kandidat koji zadovoljava navedeni uslov;

Ako hrvatski kandidat nije izabran sukladno odredbama stava 3. tačka a) ovog člana, onda je izabran hrvatski kandidat koji dobije najveći ukupan broj glasova među hrvatskim kandidatima u FBiH uz uslov da je taj kandidat osvojio najveći broj glasova među hrvatskim kandidatima u najmanje dva od pet kantona, i to: Hercegovačko-neretvanskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom, Kantonu 10 i Posavskom. Ukoliko kandidat koji je osvojio najveći broj glasova u FBiH ne zadovoljava navedeni uslov, uzima se sljedeći kandidat sa liste hrvatskih kandidata po broju glasova i tako do kraja liste dok se ne pronađe kandidat koji zadovoljava navedeni uslov;

Ukoliko hrvatski kandidat nije izabran sukladno odredbama stava 3. tačka a) i b) ovog člana, onda je izabran hrvatski kandidat koji dobije najveći ukupan broj glasova među hrvatskim kandidatima u FBiH uz uslov da je taj kandidat osvojio najveći broj glasova medu hrvatskim kandidatima u najmanje jednom od pet kantona, i to: Hercegovačko-neretvanskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom, Kantonu 10 i Posavskom. Ukoliko kandidat koji je osvojio najveći broj glasova u FBiH ne zadovoljava navedeni uslov, uzima se sljedeći kandidat sa liste hrvatskih kandidata po broju glasova i tako do kraja liste dok se ne pronađe kandidat koji zadovoljava navedeni uslov.

Čović je obrazložio i kako bi se trebali birati delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH.

“Broj delegata iz svakog konstitutivnog naroda i iz reda ostalih, koji se biraju u Dom naroda Parlamenta FBiH iz zakonodavnog tijela svakog kantona proporcionalan broju stanovnika kantona prema posljednjem popisu stanovništva. Kantoni u kojima je zastupljenost nekog od konstitutivnih naroda manja od pet posto u odnosu na ukupan broj tog konstitutivnog naroda u FBiH zajednički biraju jednog delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH. CIK će provedbenim aktom odrediti koji kantoni imaju manje od pet posto zastupljenosti nekog od konstitutivnih naroda u odnosu na ukupan broj tog konstitutivnog naroda u FBiH sukladno posljednjem popisu i propisati proceduru izbora delegata iz tih kantona. CIK određuje, nakon svakog popisa, broj delegata koji se biraju iz svakog konstitutivnog naroda i iz reda ostalih, a koji se biraju iz zakonodavnog tijela svakog kantona”, navedeno je.

Nadalje, izbor članova domova naroda Čović je obrazložio ovako:

“Do potpune provedbe Aneksa 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, raspodjela mjesta po konstitutivnom narodu, koja je uredena u Poglavlju 10 Potpoglavlju B. ovoga Zakona, odvija se sukladno ovome članu. Delegati iz svakog konstitutivnog naroda i delegati iz reda ostalih se biraju iz zakonodavnih tijela prema posljednjem popisu stanovništva na sljedeći način:

Od 17 delegata iz bošnjačkog naroda, 16 se bira iz zakonodavnih tijela kantona na način da: Tuzlanski bira četiri, Sarajevski četiri, Zeničko-dobojski tri, Unsko-sanski dva, Srednjobosanski jednog, Hercegovačko-neretvanski jednog i Bosansko-podrinjski jednog. Zastupnici bošnjačkog naroda iz Posavskog, Kantona 10 i Zapadnohercegovačkog kantona zajedno biraju jednog bošnjačkog delegata za Dom naroda Parlamenta FBiH.
Od 17 delegata iz hrvatskog naroda, 16 se bira iz zakonodavnih tijela kantona na način da: Hercegovačko-neretvansko bira četiri, Srednjobosanski tri, Zapadnohercegovački tri, Kanton 10 dva, Zeničko-dobojski dva i Posavski dva. Zastupnici hrvatskog naroda iz Tuzlanskog, Sarajevskog, Unsko-sanskog i Bosansko-podrinjskog kantona zajedno biraju jednog hrvatskog delegata za Dom naroda Parlamenta FBiH;

Od 17 delegata iz srpskog naroda, 16 se bira iz zakonodavnih tijela kantona na način da: Sarajevski bira četiri, Kanton 10 tri, Unsko-sanski dva, Tuzlanski dva, Hercegovačko-neretvanski dva, Zeničko-dobojski dva i Srednjobosanski jednog delegata. Zastupnici srpskog naroda iz Bosansko-podrinjskog, Posavskog i Zapadnohercegovačkog kantona zajedno biraju jednog srpskog delegata za Dom naroda Parlamenta FBiH;

Sedam delegata iz reda ostalih se bira iz zakonodavnih tijela kantona na način da: Sarajevski bira dva, Tuzlanski dva, Zeničko-dobojski jednog, Unsko-sanski jednog i Srednjobosanski jednog delegata. Od sedam delegata iz reda ostalih, minimalno četiri delegata moraju biti iz reda nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini (Albanci, Crnogorci, Česi, Italijani, Jevreji, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Romi, Rumuni, Rusi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Turci,Ukrajinci).”

Kompletan tekst zakona možete pogledati u galeriji fotografija. Sjednica Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine, na kojoj bi se Čovićev prijedlog trebao razmatrati, zakazana je za 26. april.