OHR o raspodjeli državne imovine: Ne pripada samo BiH i nije tačno da je to pitanje njenog opstanka

Na stranici preko koje OHR plasira stavove vezano za državnu imovinu, nakon dva mjeseca postavljene su nove objave.

U promotivnom materijalu, OHR tvrdi da je mit tvrdnja da je “pitanje državne imovine pitanje opstanka BiH” te da je to netačno, kao i da je netačno da je “pitanje državne imovine pitanje opstanka RS”.

Pojašnjavaju kako je pitanje državne imovine tehničko i funkcionalno pitanje na čije uređenje kroz usvajanje odgovarajućeg zakonskog okvira čeka 30 godina.

– Rješavanje ovog pitanja doprinosi vladavini prava i pravnoj sigurnosti u BiH, što će otvoriti prostor za investicije, te samim tim i ekonomski napredak. Usvajanje zakona o imovini u Parlamentarnoj skupštini BiH će okončati trenutni pravni nered, privući investicije i doprinijeti ekonomskom rastu. Tako će državna imovina na najbolji način služiti interesima svih građanki i građana BiH, navodi se, prenose Vijesti.ba.

Mit su, kako je objavljeno, i tvrdnje da “državna imovina pripada isključivo državi BiH” te da “državna imovina pripada isključivo entitetima”. Za obje tvrdnje se navodi da su netačne.

– Raspodjela cjelokupne državne imovine treba biti izvršena zakonom koji će usvojiti Parlamentarna skupština BIH, a tako da se odgovori na potrebe svake razine vlasti u BIH. Organi vlasti trebaju upravljati ovom imovinom na odgovarajući i transparentan način u interesu i za boljitak građana i građanki BiH, navodi se.

Navode da su netačne i tvrdnje da je namjera “međunarodne zajednice da otme imovinu od države BiH”, odnosno “od entiteta”, kao i od “građanki i građana BiH”.