Rodoljub Čolaković, član Glavnog štaba partizanskih odreda za Bosnu i Hercegovinu, kao i Vrhovni komandant NOP-a i DV Jugoslavije u svom “Dnevniku”, iz feburara 1942. godine, zapisuje tragediju Muslimana (Bošnjaka) na mostu u Goraždu.

“… Tu na taj most, izvodili su pijani ljudi, po zapovijesti svojih pijanih komandanata, muslimane i klali ih tupim noževima i često nedoklane bacali s mosta u rijeku Drinu ili ih vješali na željeznu konstrukciju mosta. Tu bi oni visili danima, dok ih nečija ruka ne bi strmoglavila u rijeku Drinu. Svaku noć odjekivalo je u jezovitoj tišini varošice zapomaganje žrtava, ali pomoći nije bilo ni od kuda… I dizao se vapaj nesrećnika, i čulo se potpuno krkljanje, i šibala je po snijegu topla, ljepljiva ljudska krv. Na snijegu i po ogradi mosta ostajali su rumeni tragovi nečovještva i sramote. Svaka kaplja te nevino prolivene krvi ljaga je na velikoj zastavi slobode, koju izrodi srpski hoće da osramote…”