Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine započeli su raspravu u prvom čitanju o Prijedlogu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Prijedlog zakona o budžetu predložilo je Predsjedništvo BiH, kao zakonski predlagač, ali je istovremeno zadužilo Vijeće ministara BiH da pokrene proceduru povećanja najnižih plata za policijske službenike zaposlene u policijskim agencijama BiH i vojnicima u Oružanim snagama BiH.

Tokom rasprave poslanica Aida Baručija (Nezavisni blok) predložila je zaključak kojim se traži da se odgodi razmatranje budžeta za 2021. godine dok se ne izvrši dogovor sa sindikatima oko osnovice za obračun plata.

Poslanica Mira Pekić (PDP) kazala je da neće podržati prijedlog budžeta, dodajući da je bilo prostora da se smanje troškovi i razumno sagleda situacija u prikupljanju prihoda.

Poslanik Dragan Mektić (SDS) je ocijenio da je budžet postavljen kao da u državi nema nikakvih problema, napominjući da se nije fokusirao na rješavanje ekonomske krize, niti se pokušava pristupiti ozbiljnom rješavanju problema u zdravstvenoj oblasti, a nema pokušaja niti da se utiče na stanje u vezi migrantske krize.

Poslanica SNSD-a Snježana Novaković-Bursać kazala je podržati predloženi budžet jer smatra da odražava trenutnu realnost kada su ključne stvari u pitanju.

Sugerirala je da se razmotri stavka u vezi Direkcije za civilno vazduhoplovstvo gdje je došlo do smanjenja te da se pokuša doći do preraspodjele s obzirom da se radi o specifičnom kadru i radu koji obavljaju.

Poslanica Mirjana Marinković-Lepić (Naša stranka) najavila je da neće podržati predloženi budžet s obzirom da se, kaže, nastavlja nedomaćinski odnos prema budžetskim sredstvima i javnom novcu. Dodala je da će određene korekcije nastojati predložiti u amandmanskoj fazi.

Vijeće ministara BiH je krajem marta utvrdilo Nacrt zakona o budžetu u iznosu od 1,87 milijardi KM što je za oko tri posto više u odnosu na prethodnu godinu. Za servisiranje vanjskog duga BiH budžetom je predviđeno gotovo 844 miliona KM, ili pet posto više nego 2020. godine.

Budžetom je predviđeno 21,7 miliona KM za borbu protiv pandemije, a Vijeće ministara BiH posebnim će odlukama propisati korisnike, namjenu, iznos i način korištenja ovih sredstava.

Predsjedavajuća Doma Borjana Krišto (HDZ) proglasila je jednosatnu pauzu u zasjedanju, nakon čega će biti nastavljena rasprava o ovom finansijskom dokumentu.