Ovo su nove naredbe u Federaciji BiH koje su na snazi do 9. septembra

Vlada Federacije BiH je na ovosedmičnoj sjednici donijela nove naredbe i preporuke u vezi postupanja s ciljem kontrole i suzbijanja pandemije koronavirusa koje su od 26. augusta na snazi narednih 14 dana, prenosi Klix.

Federalna vlada je naredila kantonalnim vladama odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva donošenje restriktivnijih mjera sukladno procjeni rizika događaja koji mogu dovesti do pogoršanja epidemiološke situacije, kao i na osnovu aktuelne epidemiološke situacije koja se bazira na sedmičnoj incidenci zaraženih, broju hospitaliziranih pacijenata, broju pacijenata koji koriste respiratornu podršku i raspoloživosti svih resursa u zdravstvu (tehničkih, ljudskih i dr.).

Ovo su kriteriji za donošenje korona-mjera u FBiH: Kako će funkcionirati škole
Ono što najviše interesuje građane jeste da je obavezno nošenje maski preko usta i nosa u zatvorenom prostoru i poštivanje razmaka od minimalno dva metra.

Obavezno nošenje maski je naređeno i na otvorenom ako se ne može ostvariti fizička distanca od dva metra. Nošenje maski se podrazumijeva i na autobuskim, tramvajskim, trolejbuskim, minibuskim stanicama, peronima, pijacama, tržnicama i drugim mjestiam gdje je veća fluktuacija stanovništva.

Što se tiče okupljanja, dozvoljeno je ne više od 50 osoba u zatvorenom i ne više od 100 na otvorenom prostoru. Ova naredba se proširuje na maksimalno 150 u zatvorenom i 300 na otvorenom pod uslovom da veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera pod uslovom da svi učesnici skupa imaju negativan antigenski ili PCR test (ne stariji od 48 sati) ili potvrdu o prebolovanom Covid-19 (ne stariju od 6 mjeseci) ili potvrdu o završenoj vakcinaciji.

Pružanje usluga u ugostiteljskim objektima dopušteno je za maksimalno 50 osoba u zatvorenom prostoru i 100 osoba na otvorenom prostoru ugostiteljskog objekta, i to isključivo uz uvjet da veličina zatvorenog i otvorenog prostora ugostiteljskog objekta omogućava poštivanje navedenih mjera i preporuka zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH.

U kinima i pozorištima dopušta se organiziranje predstava i projekcija filmova za maksimalno 100 osoba uz obavezan razmak od najmanje dva metra između osoba i poštivanje ostalih preporuka.

Što se tiče sportskih takmičenja dopušta se održavanje na otvorenom uz prisustvo gledatelja, uz uslov korištenja do 30 posto kapaciteta stadiona, a ne više od 500 osoba po tribini uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

Krizni štab je predložio, a Vlada FBiH usvojila i veoma čudnu odluku koja govori da osobe na tribinama ne smiju imati navijačke rekvizite.

Dopušta se održavanje kongresa, konferencija i drugih edukativnih skupova i to do 100 osoba. Organizator skupa u kojem učestvuje više od 100 osoba dužan je prethodno osigurati saglasnost nadležnog kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva, koje se izdaje na osnovu mišljenja nadležnog zavoda za javno zdravstvo kantona i sadrži procjenu rizika.

Ako skup ima više od 100 osoba, potrebno je da učesnici imaju negativan antigenski ili PCR test, ne stariji od 48 sati, ili potvrdu o prebolovanom COVID-19 ne stariju od 6 mjeseci, ili potvrdu o završenoj vakcinaciji.