Sarajevski atentat – događaj koji je promijenio svjetsku pozornicu

Nema sumnje da je atentat na Franju Ferdinanda, kojeg je izveo mršavi mladić Gavrilo Princip, jedan od najvećih i najvažnijih događaja XX stoljeća. Događaj je...

Kratki osvrt na period Austrougarske uprave ( II dio)

Jačanjem hrvatske i srpske političke elite i nacionalnih institucija, Zemaljska vlada izdaje naredbu da se ukine bosanski jezik, kao zemaljski, i da se uvede...

Kratki osvrt na period Austrougarske uprave ( I dio)

Još prije 27. jula 1878. godine, i formiranja Narodne vlade, Bošnjaci su počeli sa organizacijom u cilju pružanja otpora nadolazećoj Austrougarskoj carevini. U Sarajevu...