U munjevitom napadu 120 pripadnika 2. motorizovane brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine je, za samo pola sata borbe, 12. juna ovladalo Miljatovića kosom, kod Sarajeva. U borbama za Miljatovića kosu poginuo je načelnik štaba i zamjenik komandanta 2. motorizovane brigade, Safet Isović, te još nekoliko boraca. Godinu dana ranije dobio je ratno priznanje “Zlatni ljiljan”, a posthumno mu je dodijeljen “Orden sa zlatnim mačevima”.

_____________________________________________

Srcem, dušom i sa velikom ljubavlju išao je na liniju. Kratko smo provodili vremena tad s njim. Djeca su bila mala. Uglavnom bi svratio kući da se presvuče. Jedne je prilike tako sjeo i djecu uzeo u krilo. Rekao je: “Djeco moja draga, nemam kad ni da vas vidim”. Bilo je saboraca koji su u želji za svojom djecom, koja su otišla iz države, dolazili da vide našu djecu. Ako ništa, mi nismo otišli daleko od njega, bili smo tu pa barem da ga vidimo sa vremena na vrijeme – kaže Mirsada.

Stalno je, kaže, spominjao svoje saborce i ljudski život mu je bio najvredniji.

– Znam da je radio srcem. Uvijek je pravio procjene kako da nešto uradi i postigne, a da ne stradaju ljudski životi. Svašta bih mu o njemu imala ispričati – kaže Mirsada dok briše suze.

Sado Šatrović, predsjednik Udruženja “Druga viteška”, kaže kako je Safet bio divan čovjek, vedrog duha.

– Bio je uvijek nasmijan, imao je razumijevanja za borce, nikada nije pokazivao da je neraspoložen, zabrinut, nije bio namrgođen, iako u takvim uslovima mi smo uvijek nalazili vremena da sjednemo i porazgovaramo. Uvijek je bio sa nama, razmjenjivao mišljenja, kada je bilo vrijeme za teške odluke slušao je i naše ideje i uvažavao ih. Kada smo planirali napad na Mijatovića kosu, pričali smo, pa mi kaže: “Sado, nemoj ići na prvom talasu, ostani ovdje sa mnom. Kažem ja njemu: “Nemoj komandante, ti znaš da sam ja gore sigurniji jer će neprijatelj početi granatirati”. Mi smo razbili te četnike, porazili ih nanijeli im štetu, ali on nije doživio da slavi tu pobjedu sa nama – prisjeća se Šatrović.

Kaže kako je Safet Isović bio oficir iz naroda, uvijek na prvoj liniji.

faktor.ba