U cilju opismenjavanja stanovništva nakon okončanja Prvog svjetskog rata vlasti su nastojale u sela slati tzv. pokretne seoske biblioteke. Ovakav trend naročito je bio zastupljen na prostoru zapadne Hercegovine i srednje Bosne, gdje su živjeli Hrvati. Trend je osmišljen iz razloga što seljaku nije bila dostupna knjiga, prvenstveno radi njezine cijene i udaljenosti sela od najbliže biblioteke. Prva ustanova koja se istakla ovim činom je bilo kulturno društvo Napredak, koje u sela šalje pokretne biblioteke. Ovakva biblioteka je bila opskrbljena literaturom od koje je seljak imao koristi – zabavni romani iz prošlog i sadašnjeg narodnog života te literatura vezana za obradu zemlje. Biblioteka bi u selu ostala godinu dana, nakon čega bi bila upućena u drugo selo, a njezino mjesto bi zauzela nova, popunjena novom literaturom.