Prvi glumci u srednjovjekovnoj Bosni se spominju 15. novembra 1408. godine kada je Dubrovačko Malo vijeće darovalo bosanskom kralju dva žonglera i lakrdijaša za potrebe dvora. Bosanski kraljevi iz kuće Kotromanića, kao i velikaši iz reda Kosača i Pavlovića, držali su oko sebe bogat pozorišni svijet, koji je nastupao zajedno sa muzičarima ali i samostalno. Često su nastupali i u Dubrovniku u čast sv. Vlaha, ali su podaci o njima veoma šturi. U pratnji Hercegova sina Vlatka na putu za Veneciju 1455. godine, nalazio se i glumac Mrvac. Herceg Stjepan je na dvoru držao neku lakrdijašicu Maru, koja je odlazila u Dubrovnik 1461. godine. Nakon osmanskog osvajanja zemlje Pavlovića, na dvoru Ali bega Isabegovića, nalazila se glumačka ekipa na čelu sa Radojem Vukosalićem. Nju je Ali beg 1469. godine poslao u Dubrovnik “(…) na vaše svetice, neka ste nam veseli, Bogu preporučeni i vašem slavnom gospocstvu”. Svi podaci upućuju da se radilo o komičnom, lakrdijaško – zabavljačkom bufo – pozorištu, koje je bilo karakteristično za Evropu u tom vremenu. Dubrovački izvori navode da su bosanski zabavljači imali karakter tadašnjih ‘dvorskih luda’ koje su bile veoma popularne na evropskim dvorovima. Međutim, kako su uvijek navođeni uz imena bosanskih velikaša možemo zaključiti da se radilo o profesionalnim glumcima. Najbolju glumačku ekipu je imao herceg Stjepan, a ona ga je pratila uvijek od Sombora na Drini, Ključa kod Gacka i Blagaja kod Mostara, gdje su mu bile glavne rezidencije.

Repertoar tog teatra je bio, vjerovatno, ustaljen ali i sa slobodnim improvizacijama koje su imale elemente satire. Pozorišna predstava je bila izgrađena na način da imitira životinjske glasove, ljudske slabosti, grotesci, te žonglerskim, cirkuskim i mađioničarskim vještinama. Nosilac tog komičnog teatra bio je glumac, muzičar, imitator, mađioničar, dreser, akrobata, tvorac teksta, scenograf, kostimograf itd. Novija istraživanja nalaze glumce i van feudalnog dvorsko – zamkovnog ambijenta, u bosanskim gradskim naseljima. Obogaćeno kroz rudarstvo, trgovinu i zanatstvo, građanstvo je osjećalo potrebu za razvijenim oblikom zabave. U znamenitom gradu Srebrenici pominje se 1432. godine glumac Radmilo, kao i Radivoj Grubačević, glumac i frulaš u vremenu od 1431. do 1435. godine. Glumac Pribinja Radosalić žalio se 1450. godine da su mu u Tjentištu ukradene bisage sa sadržinom čija je vrijednost iznosila 15 dukata.

Prošli članakBosansko – poljsko zbližavanje u prvoj polovini XV stoljeća – pokušaj osnivanja antiosmanskog saveza
Sljedeći članakSkandal prilikom polaganja zakletve za predsjednika RS: Dodik šutio prilikom izgovaranja riječi gdje se spominje Ustav Bosne i Hercegovine