Pravila su jasna: Sviđalo se to Dodiku ili ne, BiH će morati promijeniti Ustav!

Bosna i Hercegovina neće moći napraviti napredak na putu ka Evropskoj uniji dok ne ispuni 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Riječ je o reformama u nekoliko oblasti, vadavini prava, ljudskim pravima i slobodama, demokratiji, zakodavstvu, ekonomiji, političkom okviru koji se odnosi i na izmjene Ustava BiH.

Prilikom posjete ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova BiH nakon sastanka sa članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, Lavrov je kazao da se Ruska Federacija neće miješati u evropski put BiH, kao i da on mora biti na principima Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Dodik se nadovezao tvrdeći da Evropska unija sama “blokira put BiH u Evropsku uniju tražeći da BiH uradi nešto od onih 14 principa koji su suprotni Daytonu i Ustavu”.

Iz NAP-a su zatražili i komentar Delegacije EU u BiH.

„Kao što je slučaj sa svakom zemljom u procesu pristupanja, u određenom trenutku bit će potrebno izmijeniti Ustav. Kao što je navedeno u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji, potrebne su značajne dodatne reforme kako bi se osigurala jednakost i nediskriminacija svih građana, odnosno kako bi se adresirale odredbe zasnovane na etničkoj pripadnosti i prebivalištu koje nisu u skladu s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Iako decentralizovana struktura države nije nekompatibilna s članstvom u EU, Bosna i Hercegovina će trebati reformisati svoj institucionalni okvir, uključujući na ustavnom nivou, kako bi mogla da učinkovito učestvuje u procesu odlučivanja unutar Evropske unije te da u potpunosti provodi i primjenjuje pravnu stečevinu EU“, odgovorili su za spomenutu sarajevsku agenciju.

Jedan od problema je što Dodik ne prihvata prebacivanje nadležnosti s entiteta na BiH, već suprotno čak traži i vraćanje nekih nadležnosti na entitete.

To se sada najbolje vidi i u pregovorima o novom zaduženju kod Međunarodnog monetarnog fonda, koji traži određene obaveze od BiH, a iz RS-a smatraju da je riječ o prijenosu nadležnosti s entiteta na BiH, što za njih nije prihvatljivo.

Između ostalog, traži se uspostavljanje registra računa svih fizičkih lica u Centralnoj banci BiH, rješavanje obaveza Energetske zajednice zbog kojih BiH krši svoje evropske obaveze i novi, osavremenjeni zakon o elektronskom potpisu. Svde je izvjesnije da BiH neće uspjeti doći do dogovora sa MMF-om, što će otežati cjelokupno funkcionisanje BiH, jer su i budžeti za 2021. godinu kreirani prema najavama dodatnog zaduženja.

Preuzeto sa slobodna-bosna.ba