Prema pisanjima Branka Vukovića, jednog od priređivača i redaktora Zbornika četničkih dokumenata, “Stav četničkog pokreta Draže Mihailovića prema Muslimanima bio je da ih treba sistematski i fizički uništavati u toku rata, a one koji ne budu uništeni, iseliti u Tursku i na njihovu teritoriju naseliti srpsko stanovništvo…” Vuković citira i riječi Draže Mihailovića iz njegove “lične beležnice” o stavu prema Bošnjacima, u kojoj je 1941. godine zapisano: “Pitanje muslimanskog stanovništva potrebno da reši vlada. Musl. st. je svojim držanjem dovelo do toga da ih naš narod sve više ne želi i neće da ima u svojoj sredini. Potrebno je još sad da se pripremi iseljavanje u Tursku ili ma gde van naše teritorije. Na dan ustanka oni će svi biti pokrenuti sa svojih naselja a što niko neće moći sprečiti. – U danom momentu svi muslimani ima da budu pokrenuti sa svojih ognjišta. Oni koji su bliže hrvatskim oblastima tamo – glavno je da svi budu pokrenuti.”