Hrvatski pravnik Ivo Pilar, služeći se Gumplowiczevom teorijom o postanku države, tvrdi da se stvaranje srpske i hrvatske države uzima kao odličan momenat pri stvaranju srpske i hrvatske narodnosti. Državni razvitak pojedinih južnoslavenskih zemalja usmjerava i njegov narodni razvitak. Prije pojave srpskog i hrvatskog nacionalnog pokreta sredinom XIX stoljeća, srpsko ime je ograničeno na narod u Srbiji i doseljenike iz stare srpske države u Vojvodinu, a hrvatsko ime na područje stare hrvatske države i kasnije (od XVII stoljeća) na zagrebačku, varaždinsku i križevačku županiju.