Srpski historičar rodom iz Mostara, i član SANU, Vladimir Ćorović (1885 – 1941) u svom djelu “Istorija Jugoslavije”, pobijajući navode o prisilnom prelaska pravoslavaca na Islam, tj. islamizaciji, navodi:

“… preveranja su u Bosni bila česta u srednjem veku, ili ako ne uvek to, ono sigurno spekulisanja sa verom. Da izbegnu kakvu opasnost ili da dobiju neku korist, mnogi od bosanskih ljudi ne izuzimajući ni vladare, prelazili su iz jedne vere u drugu ili daju izjave da će lako napustiti zajednicu kojoj su do tada pripadali (…) za primerom velikih išao je onda i puk, tražeći u islamu zaštite ili povoljniji život. Mi imamo više hrišćanskih priznanja da Turci nisu nagonili svet da prime njihovu veru, ni među Grcima, ni kod nas. Jedan naš pisar iz godine 1509. koji ni malo ne voli Turke, ipak svesno priznaje kako u to vreme ‘mnogi nemučeni ni od koga otstupiše od pravoslavlja i pristaše uz njihovu veru…”.