Bugarska je prva država koja je priznala nezavisnost Republike Bosne i Hercegovine, još prije referenduma – 15. januara (zvanično 31. januara) 1992. godine. Nakon nje to su učinile Turska 2. februara, Libija 17. marta i Iran 31. marta 1992. godine. Tokom aprila BiH priznaju Evropska Zajednica (današnja EU) i Sjedinjene Američke Države, što je izazvalo niz novih prizanja.