Muzička umjetnost je imala posebno mjesto, i u duhovnom i u svjetovnom vidu, kada je srednjovjekovna Bosna u pitanju. Muzičari nisu zabavljali samo vlastelu. Oni se jednako često sreću i u bosanskim gradovima XV stoljeća, kao i na dvorovima velikaša. U gradovima se rađalo jedno novo društvo od stranaca Dubrovčana i Nijemaca – Sasa, te od domaćih ljudi. Obogaćeno kroz zapadnjačke manire – rudarstvo, trgovinu, zanatstvo, građanstvo je osjećalo potrebu za razvijenim oblikom zabave, nego što je to do tada bio (lov, mejdani i gozbe). U gradu Srebrenici spominje se prvi poznati muzičar – frulaš i glumac, Radivoj Grubačević, koji je u Srebrenici živio u periodu od 1431. do 1435. godine. Spominje se i neki Vukosav Kuković, svirač – frulaš, koji je 1446. godine bio opljačkan u Breznici kod Pive. Međutim, muzičari su u gradovima bili manje poznati, jer nisu bili stalno okupljeni kao artisti kralja i vlastele. Novija istraživanja nalaze i glumce van dvorskog ambijenta među građanskim slojem.