Miješajući se u sukob između velmože i bosanskog kralja, Osmanlije su se na njihove pozive rado odazivale. Oni su u tim prilikama pored nagrade, koje su dobijali od bosanskih velikaša, dobijali i bogat ratni plijen od protivnika, a uporedo su upoznavali i bosanski narod, običaje i zemlju. Pod takvim okolnostima Osmanlije su postepeno zaposjedale prve teritorije i učvršćivale su u pojedinim uporištima, koje će im služiti za njihove daljne pohode u cilju osvajanja Kraljevine Bosne.

Globalnu poziciju Ugarske prema Bosni poremetila je Bitka kod Lašve iz 1415. godine, kada su se na strani Hrvoja Hrvatinića borile Osmanlije. Time je Bosna direktno uvučena u okrilje Osmanlija. Svoja prva uporišta Osmanlije stvaraju u periodu od 1429. do 1451. godine. Prvo su se učvrstili u Hodidjedu, srednjovjekovnom gradu bosanskog vlastelina Pavla Radenovića, bogumila, koji se nalazio kod sela Bulozi, istočno od Sarajeva. Prvi put su ga osvojili 1429. godine, potom 1435. i konačno 1448. godine kada je preotet od Stjepana Vukčića Kosače. Tu je osnovana prva zasebna osmanska vojno – administrativna jedinica u srednjovjekovnoj Bosni, nazvana Vilajet Hodidjed ili Vilajet Saray – ovasi (osmanski: saray – dvor, palata, a ovasi znači polje). Vilajet je obuhvatao Sarajevsko polje, sa okolnim planinama i selima, kojih je tada bilo 58 naseljenih i 18 napuštenih. U toku 1460. godine Osmanlije su zauzele Srebrenicu, Zvornik i cijelu Usoru, namjeravajući u proljeće iste godine preko Usore izvršiti upad u Slavoniju. Nešto prije februara 1462. godine zauzet je i Višegrad. Time su Osmanlije ostvarile strateške pretpostavke za budući upad u srednjovjekovnu Bosnu i njezino zauzimanje, koje će uslijediti u proljeće 1463. godine.

Spomenuti Vilajet Hodidjed osnovao je Isa beg Ishaković. U njegovo ime njime su upravljale vojvode ili subaše, vršeći vojnu i administrativno – upravnu službu. Prvi poznati vojvoda ovog vilajeta je bio Skender beg. U osmanskim izvorima se prvi put spominje 1455. godine, kada i Vilajet Hodidjed. U ovom vilajetu je i prije pada Bosne postojala sudsko – administrativna vlast sa kadijom na čelu, čije je sjedište bilo u Sarajevu. Već u tom vremenu bosanski feudalni sistem je zamijenjen specifičnim osmanskim vojno – feudalnim i teokratskim sistemom.