Tanzimatska reforma u Osmanskom carstvu tokom XIX stoljeća, znatno se osjetila i na prostoru Bosanskog vilajeta, otvaranjem i brojnih novih škola. Među novootvorenim srednim školama ističe se ona koju su u Sarajevu osnovale dvije Engleskinje, Adelina Irbi i Mis Makenzi, poznatu pod imenom Zavod “Mis Irbijeve”. Škola je otvorena 1869. godine, te se smatra prvom ženskom srednjom školom u Bosni i Hercegovini. Prvobitno je škola bila namijenjena učenicama svih vjeroispovijesti a kasnije su se u nju upisivale isključivo učenice pravoslavne vjere, pa se i sama škola počela tretirati kao srpski zavod. Uz školu je postojao internat kojeg su ove dvije Engleskinje izdržavale. Nakon što se škola u punom smislu razvila, posjedovala je sistem školstva od osam godina, i to: kao osnovna škola brojala je četiri, kao viša djevojačka škola jednu i kao učiteljska tri godine. Izbijanjem Hercegovačkog ustanka 1875. godine od strane srpskih seljaka, škola je zbog lošeg statusa pravoslavaca u tom periodu prestala da radi, da bi se nakon austrougarske okupacije 1878. godine ponovo otvorila. Školu su zajedno održavale Irbi i Makenzijeva, da bi nakon smrti Makenzijeve 1874. godine rad nastavila Irbijeva, a u spomen na Makenzijevu brojni zavodi su nazvani po njoj.