Rimski most u općini Ilidži je jedan od prepoznatljivih kulturnih simbola Bosne i Hercegovine. Ne zna se tačno kada je izgrađen niti ko ga je izgradio. Prvi spomen o mostu imamo oko 1550. godine u pismu venecijanskog poslanika Katarina Zene. On spominje da na rijeci Bosni ima jedan specifičan kameni most sa sedam lukova. Drugi spomen mosta imamo u jednoj molbi iz 28. maja 1762. godine, kada građani Sarajeva od bosanskog beglerbega traže da popravi ovaj most. Most je dugačak 52,10 a širok 4,55 metara. Najviša visina mosta iznosi 4,5 metra. Motiv mosta se nalazi i na grbu općine Ilidža. Izgrađen je od izvornog rimskog kamena i ostataka ruševina. Tokom rimskog perioda služio je kao putna komunikacija za selo Aquae Suphurea.