Rušilački duo: HDZ i SNSD protiv izmjena zakona kojim je napad na suverenitet BiH krivično djelo

Predstavnički dom Parlamenta BiH danas je razmatrao samo mišljenje Ustavnopravne komisije koja je negativno ocijenila prijedlog DF-a u vezi sa izmjenama Krivičnog zakona BiH koji se tiče napada na suverenitet BiH, a ne tekst zakona, piše Klix.

Ustavnopravna komisija danas je prije 5. redovne sjednice Predstavničkog doma dala negativno mišljenje u vezi sa Prijedlogom zakona i izmjenama i dopunama Krivičnog zakona.

Specifično, predstavnici HDZ-a i SNSD-a nisu podržali dopune Krivičnog zakona kojim se napad na suverenitet BiH tretira kao krivično djelo. Njihovim glasanjem onemogućeno je da se zastupnici izjašnjavaju o sadržaju zakona.

Izmjene su prijedlog zastupnika Kluba DF-a Milana Dunovića, Zlatana Begića i Vlatka Glavaša.

Dopunom Krivičnog zakona predviđeno je da “ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem podriva suverenitet BiH, omogućavajući bilo kojem subjektu međunarodnog prava (državi ili nadnacionalnoj međunarodnoj organizaciji), da utječe na proces donošenja ustava, zakona, odluka i drugih akata Bosne i Hercegovine ili učešće u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, biti kažnjen kaznom zatvora od najmanje pet godina”.

Zbog negativnog mišljenja Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma, državni zastupnici danas su razmatrali samo izvještaj te komisije, ali ne i sadržaj zakona.

“”Koja je osnova za takvo mišljenje nam nije rečeno. Mogu samo reći da Ustavnopravna komisija smatra da je narušavanje suvereniteta BiH u skladu sa Ustavom. Želim da čestitam većini da su uspjeli da nam kažu da čak i ono što je definisano preambulom Ustava nije u skladu sa Ustavom BiH. Baš me zanima koji član Ustava BiH je povrijeđen ovim prijedlogom zakona”, kazao je zastupnik Milan Dunović kao jedan od predlagača.

Pojedini zastupnici su pitali predlagače šta bi se dogodilo sa OHR-om ili Evropskom komisijom i ambasadama, Venecijanskom i drugim komisijama ukoliko bi se izmjene zakona usvojile.

Smatraju da bi tužitelji postupajući po izmjenama Krivičnog zakona po prijedlogu DF-a “sve zatvorili”.

“Ovaj dom je laičko tijelo, Ne treba nikakva stručna sprema da bi neko bio izabran. SVaki subjekt i međunarodnog i unutrašnjeg prava je dužan da poštuje odredbe Ustava BiH. Pomiješao je prenos suvereniteta i vladavinu prava. OHR je vrhovna vlast za civilni dio Dejtona. To se dakako odnosi i na visokog predtavnika kada on sa premijerom susjedne draže dogovora izmjene Ustava i Izbornog zakona BiH. Time on krši svoju službenu dužnost. Dakle, dok je Dejtonskog sporazuma bit će i aneksa 10, bez njega nema Dejtona, s tim što se svi trebaju ponašati u skladu sa principom vladavine prava. Ne prenosimo mi suverenitet i ne bi smjeli, ako razgovatamo sa delegacijom EU. Vrhovni izvorni nosilac ove države su građani koji su nas izabrali da štitimo suverenitet ove zemlje”, kazao je zastupnik DF-a Zlatan Begić.

Zastupnici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine obavezali su Ustavopravnu komisiju da ponovo da ocjenu i sačini novo mišljenje u vezi sa pomenutim izmjenama Krivičnog zakona BiH s obzirom da je danas 16 zastupnika glasalo “za”, 20 “protiv”, dok je jedan poslanik bio suzdržan.

Predsjedavajući Zvizdić konstatovao je da nije postignuta opća većina te je tako komisija dužna da ponovo sačini mišljenje o ovom prijedlogu.