Salkić o povećanje budžeta policiji RS-a: To može predstavljati ozbiljnu prijetnju

Ramiz Salkić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS), osvnuo se na povećana izdvajanja za MUP entiteta RS, prenosi Klix.

“Analiza povećanja budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova entiteta RS u protekli deset godina pokazuje da separatističke težnje vlasti entiteta RS prate enormno povećana ulaganja u jačanje kapaciteta entitetskog Ministarstva unutrašnjih poslova. Ovi podaci na najbolji način demantuju sve one koji nas svih ovih godina ubjeđuju da ono što predsjednik entiteta Dodik zagovara u javnom prostoru ne predstavlja nikavu prijetnju već da se radi o politikanstvu i predizbornoj retorici”, rekao je Salkić.

Istakao je da se proteklih deset godina budžet entitetskog Ministarstva unutrašnjih poslova povećao sa 157.756.000 KM 2014. godine na 290.412.200 KM koliko je planirano za 2024. godinu.

“Svjedočimo povećanju budžeta entitetskog Ministarstva unutrašnjih poslova od 132.656.200 KM u proteklih deset godina. Najveći iznos sredstava iz ovog enormnog povećanja budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova entiteta RS uloženo je u nabavku postrojenja i opreme, te za izdatke za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. Samo u zadnjih pet godina računajući i plan za 2024. godinu za ove svrhe je utrošeno i planirano 90.375.500 KM” navodi Salkić.

Od toga je, kako kaže, 74.692.500 KM uloženo u nabavku postrojenja i opreme za potrebe entitetskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

“Dok je za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl. uloženo u proteklih pet godina, računajući i plan za 2024. godinu, 15.683.000 KM. U budžetu Ministarstva unutrašnjih poslova Rs za 2021. godinu za ove dvije stavke utrošeno je 26.884.600 KM što se u potpunosti uklapa sa pojačanim separatističkim težnjama koje proklamuje i zagovara predsjednik entiteta, a iste slijedi Vlada i većinski dio narodnih poslanika u NSRS”, rekao je.

Smatra da je povećanje budžeta i svrhe za koje se troši trebalo je biti već odavno alarm onima koji su zaduženi za sigurnost i bezbjednost, jer je, kako ističe, više nego jasno da se radi o militarizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova entiteta RS.

“Što može predstavljati ozbiljnu prijetnju u budućnosti ako se ima u vidu separatistička politika koju zagovara i provodi predsjednik entiteta koji ima pod apsolutnom kontrolom Ministarstvo unutrašnjih poslova kao i cjelokupnu Vladu i veći dio narodnih poslanika koji bespogovorno izvršavaju njegove naredbe. Ako svemu ovome pridodamo činjenicu da je od oko 7000 zaposlenih oko 94% srpske nacionalnosti, što je u suprotnosti sa ustavnim i zakonskim odredbama o proporcionalnoj zastupljenosti, dodatno se nameće pitanje za šta se sprema Ministarstvo unutrašnjih poslova entiteta RS u budućnosti”, navodi Salkić.

Na kraju navodi da nikada ne bi trebali izgubiti iz vida da ovo Ministarstvo sa ponosom obilježava godišnjice i održava kontinuitet sa djelovanjem policije koja je presuđena da su njeni dijelovi učestvovali u genocidu nad Bošnjacima – muslimanima stanovnicima “sigurne zone” UN Srebrenica, a i drugim zločinima širom ovog entiteta za šta postoje relevantne presude.