Nakon pada Žepča 30. juna 1993. godine jedinice Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) iz Žepča napadaju jedinice Armije Republike Bosne i Hercegovine na teritoriju maglajske općiine, tačnije prostor Novog Šehera. To je bila ujedno kontrausluga Srbima za tenkovsku pomoć koju su primili kako bi povratili izgubljeno Žepče, a kojeg je nekoliko dana držala ARBiH. Kao ispomoć HVO, u napadu na Novi Šeher, poslana je 27. motorizovana brigada VRS iz Dervente, sa Samostalnim bataljonom “Meša Selimović” koji je bio sačinjen isključivo od Bošnjaka, pripadnika Vojske Republike Srpske.

Pored borbi za Maglaj, ova jedinica je učestvovala i u borbama za Tešanj, Teslić, Vučjak, Zavidoviće i širi rejon Posavine. Jedinica je osnovana u avgustu 1992. godine u selu Kulina kod Dervente na inicijativu Ismeta Đuherića na čijem je čelu bio do januara 1993. godine kada ga zamjenjuje Nusret Dizdarević. Tokom cijelog rata jedinica je bila veličine čete.