Sarajevska filharmonija je prvi profesionalni organizovani simfonijski orkestar na prostoru Bosne i Hercegovine. Iako korijene vuče još iz austrougarskog perioda, kada su u Oblasnoj muzičkoj školi održane prve muzičke predstave, osnovana je tek u julu 1923. godine. Prvi koncert je održan 24. oktobra 1923. godine.