SDA: RS od MMF-a neće dobiti ni jednu KM više nego što mu pripada

Predstavnici Stranke demokratske akcije (SDA) u institucijama vlasti zahtijevat će da se raspodjela po entitetima i Distriktu Brčko vrši na temelju relevantnih parametara, poput procentualnog učešća entiteta u iznosu članarine koju Bosna i Hercegovina plaća MMF-u, gdje Federacija participira sa dvije trećine, a RS sa jednom trećinom.

Inače, Milorad Dodik je kazao da će RS dobiti 38 posto tog novca što je bio dogovor za prethodni kredit od MMF-a, no kako novac koji je pristigao nije kredit, važit će i drugačiji kriteriji za raspodjelu. Iz SDA su kazali da tih 30 miliona KM koje je Dodik ispalnirao, RS neće dobiti.

“Niti jedan entitet neće dobiti niti jednu KM više u odnosu na iznos koji mu pripada. Uvažavajući činjenicu da se ne radi o klasičnom finansijskom aranžmanu sa pratećim pismom namjere, predstavnici SDA u Vladi Federacije su spremni iz dijela koji pripada Federaciji dio ustupiti Distriktu Brčko”, rečeno je iz SDA.

S obzirom da se Distrikt Brčko u aranžmanima sa međunarodnim finansijskim institucijama tretira kao kondominijum Federacije i RS-a, oba bosanskohercegovačka entiteta trebaju ustupiti jednak iznos.

“Pozivamo nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da što prije i bez odlaganja pristupe utvrđivanju kriterija i donošenju odluke na osnovu koje bi se sredstva MMF-a raspodijelila po entitetima i Distriktu Brčko, a zatim i operativno iskoristila za saniranje posljedica pandemije koronavirusa”, rekli su iz SDA, prenosi Klix.

Nakon što je Međunarodni monetarni fond (MMF) na račun u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine doznačio 602.540.000 KM namijenjenih saniranju posljedica pandemije koronavirusa, nadležne institucije BiH dužne su postupiti po ranije utvrđenim kriterijima, ili donijeti novu odluku o raspodjeli tih sredstava.

Uzimajući u obzir da se radi o pomoći MMF-a, a ne novom specifičnom kreditnom aranžmanu sa tom međunarodnom finansijskom institucijom, jasno je da se raspodjela tih sredstava treba vršiti na osnovu Memoranduma o razumijevanju iz 2016. godine, odnosno na način da Federaciji pripadaju dvije trećine, a entitetu RS jedna trećina ukupnog iznosa.