Sedad Dedić: “Dodikov govor mržnje je pozivanje na ponavljanje genocida, Tužilaštvo BiH mora reagovati

O nanošenju ogromne štete i posljedica državi, u čijem Predsjedništvu sjedi, od koje živi, a koju urušava na brojne načine, sramnom ponašanju Milorada Dodika za Hayat je govorio pravni ekspert Sedad Dedić.

Ne samo da propušta činiti ono što mu je obaveza kao člana Predsjedništva, Dodik svjesno i namjerno neodobravanjem angažovanja Oružanih snaga ugrožava živote i imovinu ljudi.

Profesor Dedić je spomenuo krivični zakon i član 224. koji kaže da službeno ili odgovorno lice u institucijama Bosne i Hercegovine koje svjesnim kršenjem zakona, drugih propisa ili općeg akta ili propuštanjem dužnosti nadzora, očigledno nesavjesno postupi u vršenju dužnosti, pa usljed toga nastupi teža povreda prava drugog ili imovinska šteta, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do pet godina.

Također, ako je usljed krivičnog djela iz stava 1. ovog člana došlo do teške povrede prava drugog ili je nastupila imovinska šteta koja prelazi iznos od 10.000 KM, počinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.

TUŽILAŠTVO BIH MORA REAGOVATI!
“Odredbe krivičnog zakona su apsolutno jasne, zadatak jeste na Tužilaštvu da reaguje i procesuira. Pored toga što vidimo neko vrijeme da Dodik radi stvari protivno zakonu, poseban problem je što imamo drugi stub vlasti, pored izvršne, sudsku vlast, odnosno Tužilaštvo, koje ne vrši svoj posao. Zašto je to važno, naime, podjela vlasti u modernom vremenu u kojem mi živimo, na sudsku, zakonodavnu i izvršnu vlast, postoji između ostalog, da bi se tako suzbijala eventualna samovolja, nerad, nezakonit rad, što imamo u ovom slučaju, i taj princip podjele vlasti je jedan od glavnih temelja pravne države, demokratskog i pravnog političkog sistema. Ako bilo koji stub vlasti, kao u ovom slučaju što imamo situaciju sa Tužilaštvom, izostaje u svome djelovanju, sistem moderne države ne funkcionira kako treba. Imamo dakle kao što znamo disciplinski postupak za odgovornost glavne tužiteljica Tužilaštva BiH i to dovoljno govori šta je i gdje je problem”, kazao je profesor Dedić.

Nije ovo prvi put da Dodik radi na štetu države, više puta je najavljivao otcjepljenje, ugrožavao mir i sigurnost građana, kršio Ustav i ugrožavao Dejton. I za sve ovo je propisana kazna, međutim Dodik nije sankcionisan.

“Tužilaštvo bi moralo da reaguje tako što će otvoriti predmet, procesuirati odgovorno lice zbog propuštanja i blokiranja radnji iz njegove nadležnosti koje za posljedicu imaju, kao što vidimo, ugrožavanje života ljudi, uništavanje javnih i privatnih dobara, jer svaka funkcija na kojoj se nalazi neko definirana je ustavom i zakonom, ima jasno normirane dužnosti za čije neizvršavanje ili blokiranje se pravno i politički mora snositi sankcija”, istakao je.

I ostale stranke iz RS-a bojkotuju rad institucija BiH. Brojni ministri, zastupnici i delegati primati plaću, a eskiviraju od posla…

Pravni ekspert Sedad Dedić kaže da u praksi svašta može da bude ali podjela na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast postoji da bi jedni druge kontrolisali i preispitivali.

“To je zadatak medija kao jednog od važnog stuba modernih društava, da apeliraju i animiraju na javnost i građane, kada vidimo da neko ne izvršava svoje zadatke da reagujemo na sljedećim demokratskim izborima”, naglasio je.

DODIKOVA RETORIKA JE PREŠLA GRANICE MODERNE POLITIKE
Na pitanje, koliko je važno da Tužilaštvo, Sud BIH, počnu raditi na zaštiti pravne države i ustavnog poretka i kakve su posljedice što to dosad nije rađeno, profesor Dedić kaže da konkretne posljedice već vidimo.

“Ugrožavanje života ljudi i javnih dobara kada je u pitanju konkretno požar, zatim, ne smijemo zaboraviti uvredljivi vokabular gospodina Dodika, radi se o šovinističkom govoru mržnje jednog člana Predsjednišva, ustvari to je uvod u širu dehumanizaciju onih na koje se to odnosi, u ovom slučaju na Bošnjake. Radi se o legitimizaciji govora mržnje, štete svim građanima u javnom prostoru, a šta je tu poseban problem, to je uvod u, i pozivanje za ponavljanje genocida, zatim, raznorazne antiustavne izjave gospodina Dodika kojima poziva na sekcesiju, nestanak BiH, ocjepljenje nekih njenih dijelova”, pojašnjava Dedić.

“Gospodin Dodik je svojom retorikom prešao sve prihvatljive granice koje definiše moderno pravo i moderna politika. Na takve se pojave mora pravovremeno reagirati, sasjeći ih u korijenu prije nego što ponovo dovedu do nasilja, dakle, to može dovesti do ozbiljnih posljedica. Apel je i na međunarodnu zajednicu kao odgovornu u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma kada se narušava sistem sporazuma, dakle, da zaštiti taj sistem i pravni okvir što i jeste obaveza međunarodne zajednice, ali i obaveza pravosudnih institucija odgovornih u Tužilaštvu da rade svoj posao. Kao što smo vidjeli, članovi Predsjedništva, Džaferović i Komšić, shvatajući težinu situacije, održali su sjednicu, apeliraju na nadležna ministarstva da reagiraju u granicama svojih mogućnosti i ovlaštenja, kako bi preduprijedili štete i spasili i javna dobra i života građana”, zaključio je profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zenici.