Današnji dan 1995. godine, za Unsko – sanski kanton ima poseban značaj. Za tadašnji Bihaćki okrug bližila se dugo očekivana sloboda. U naletu jedinica 5. korpusa ARBiH oslobođena je Velika Kladuša i time je srušena samoproglašena Republika Zapadna Bosna (koja se do pred kraj jula zvala Autonomna pokrajina Zapadna Bosna). Bližio se i trenutak spajanja Hrvatske vojske, koja je sprovodila operaciju “Oluja”, i 5. korpusa, do kojeg će doći na isti dan kod Tržačkih Raštela. Ipak, konačno rasterećenje Cazinske krajine poremetit će pogibija jednog od najboljih oficira 5. korpusa i cijele ARBiH – Izeta Nanića. Zapovjednik 505. Bužimske viteške brigade, poginut će na današnji dan 1995. godine u 14:30 minuta na području Ćorkovače, prilikom proboja prema Dvoru u Hrvatskoj gdje se trebao spojiti sa Hrvatskom vojskom. Posthumno je unaprijeđen u čin brigadnog generala i odlikovan “Ordenom heroja oslobodilačkog rata”.