Na današnji dan 1992. godine poginuo je komandant Štaba Teritorijalne odbrane (TO) Novi Grad Sarajevo – Ramiz Salčin. Istakao se kada je još u februaru i martu 1992. godine organizovao i obučio prve borbene jedinice i spriječio agresora da zauzme važne strateške kote oko Sarajeva. Stradao je od snajperskog hica iz pravca Nedžarića u Saraj – polju. Posthumno mu je dodijeljeno priznanje “Zlatni ljiljan” i orden “Zlatni grb sa mačevima”. Danas sportska dvorana na Mojmilu nosi naziv po njemu, kao i jedna sarajevska ulica i trg.