Skandalozna poruka Mladena Bevande na Konferenciji u Neumu: “BiH treba biti savez suverenih država”

Prof. dr. Mladen Bevanda, u završnom izlaganju na Konferenciji u Neumu kazao je da “Europa treba i može biti uzor BiH jer je BiH uistinu Europa u malom”. Bevanda je kazao da BiH vidi kao BiH kao “konsocijacijsku federaciju”.

“Ovo bijaše prava svetkovina, festival znanosti, europskih tradicionalnih vrijednosti, političkih standarda, kritičnosti, objektivnosti. Izlaganja jasna, utemeljena, jezgrovita bez aluzivnog, ezopovskog narativa. Bilo je zadovoljstvo slušati. Konferencija je i pravi pothvat u vremenu nastojanja koje je izazvala viša sila”, naveo je Bevanda.

Po njemu, postoji nada da je u BiH ipak moguće rješenje višegodišnjih prijepora.

“Postoji suglasnost: BiH nije kvadratura kruga, nije nerješiv problem, a postojeće nepovoljno stanje može ozdraviti samo dosljedna primjena europskih demokratskih standarda, europske političke prakse i kulture. BiH je, i za sudionike konferencije: suverena, cjelovita, zajednica konstitutivnih naroda i građana. Ali to je zajednica razlika: etničkih, vjerskih, jezičnih, tradicijskih, kulturoloških pa i civilizacijskih. Razlike, međutim, ne smiju biti prepreka dogovaranju niti kamen smutnje razdora, razlog nestabilnosti. Pojedinosti i raznolikosti su jedna od bitnih karakteristika Europe. Europa treba i može biti uzor BiH jer je, kao i druge europske države sličnih razlika — uistinu – Europa u malom”, istaknuo je Bevanda.

“BiH kao demokratska konsocijacijska federacija mora biti takva da narodima i građanima jamči realizaciju njihova punog potencijala bez subordinacije, nametanja, dominacije, paternalizma ili bilo kojeg oblika osporavanja ili izigravanja demokratskog legitimiteta, uvijek i u kontinuitetu na svim razinama”, istaknuo je akademik Bevanda.

On je jasno istaknuo kako su upravo protivni europskim vrijednostima oni oblici vlasti koji teže dominaciji.

“Politici i mentalitetu koji želi dominirati, biti hegemon smetaju europske demokratske vrijednosti, europski standardi kao što su pluralizam, federalizam, kolektivna prava, paritet, konsenzus, jednakopravnost. Živjeti s drugima u miru može samo onaj tko je bez želje za dominacijom, za prisvajanjem prava drugih i nametanjem svoje volje”, rekao je dr. Bevanda.