“Srbija prekršila Dejtonski mirovni sporazum”! IGES: Ponovna vojna agresija na BiH

Prisustvom Vojske Srbije na teritoriji Bosne i Hercegovine bez odobrenja zvaničnih organa BiH, Srbija je najdirektnije prekršila Dejtonski mirovni sporazum, ističe se u saopćenju Instituta za geopolitiku, ekonomiju i sigurnost (IGES), prenosi Oslobođenje.

“U Članu III, Aneksa 1-A Dejtonskog mirovnog sporazuma koji reguliše povlačenje stranih vojnih trupa sa teritorije BiH stoji: “Na dan stupanja ovoga Aneksa na snagu sve će se snage u Bosni i Hercegovini koje nisu lokalnog podrijekla, bile one pravno i vojno podređene Republici Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine ili Republici Sroskoj ili ne, povući zajedno sa svojom opremom sa teritorije Bosne i Hercegovine u roku od trideset (30) dana.

Nadalje, sve snage koje ostaju na teritoriju Bosne i Hercegovine moraju postupati u skladu sa teritorijalnom cjelovitosti, suverenitetom i političkom nezavisnošću Bosne i
Hercegovine. U skladu s Članom 2., stav (1), ove odredbe se ne odnose na UNPROFOR, Međunarodne operativne policijske snage navedene u Općem okvirnom sporazumu, IOR ili druge elemente navedene u Članu 1, stav (1) (c).

Posebno, sve strane snage će se, uključujući pojedine savjetnike, borce za
slobodu, instruktore, dobrovoljce i osoblje iz susjednih i drugih država, povući sa teritorije Bosne i Hercegovine u skladu sa Članom 3., stav (1)”, navode iz IGES-a te pozivaju sve domaće i međunarodne aktere koji su zaduženi za nadziranje i provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma da poduzmu sve potrebne radnje i direktno kazne one koji su izvršili ponovnu vojnu agresiju na BiH.

– Svima koji su učestvovali u ovim aktivnostima iz Bosne i Hercegovine potrebno je zabraniti političko djelovanje u skladu sa Bonskim ovlastima. Nedjelovanje institucija Bosne i Hercegovine u ovoj situaciji jasno pokazuje slabost i nedostatak volje da se zaštiti suverenitet i dostojanstvo države. Sve relevantne strukture koje su propustile da adekvatno reaguju na ovaj incident trebaju biti pozvane na odgovornost. Neodgovornost i pasivnost pred ovakvim provokacijama samo ohrabruju daljnje kršenje suvereniteta i dostojanstva Bosne i Hercegovine.