’Srpsko-rusko prijateljstvo’ podriva suverenitet BiH

Dok preživjelima zločina u Kalinoviku nije dozvoljeno da postave spomen-ploču na nekadašnjem mjestu koncentracionog logora Barutni magazin (koja se nalazi u entitetu Republika Srpska), nacionalisti bosanskih Srba postavili su u Vidrićima ploču u znak sjećanja na srpske i ruske vojnike koji su se borili i poginuli u tzv. „odbrambeno-otadžbinskom ratu“ od 1992. do 1995. godine.
Ploča u Vidrićima je pričvršćena na visoki ruski pravoslavni krst, koji se nalazi pored crkve građene u ruskom stilu. Predsjednik odbora za izgradnju crkve u Vidrićima Milan Jolović istakao je da su krst i crkva posvećeni srpsko-ruskom prijateljstvu koje je učvršćeno kroz dva svjetska rata i posljednji tzv. “otadžbinski rat”.

Poruka na ploči predstavlja oblik poricanja genocida jer veliča ratne zločine koje su počinile bosansko-srpske i ruske snage kao “patriotski” poduhvat. Tekst na ploči zloslutno tvrdi da je “krvlju natopljena zemlja” ništa manje nego “zavjetna za sinove da je brane kroz burna vremena”. Ova ploča na ruskom pravoslavnom krstu jasno je podsticanje na svetu obavezu ponavljanja zločina.

Ruski pravoslavni krst i crkva ruskog tipa u Vidrićima, uz veličanje „odbrambeno-otadžbinskog“ rata vođenog sa ruskim dobrovoljcima, nagoveštaj su geografskog i mitskog terena na dalekim krajevima takozvanog „ruskog svijeta“. „Vanjska politika” Vladimira Putina podrazumijeva viziju „moći koja okuplja ruski narod i druge narode koji pripadaju kulturnoj i civilizacijskoj zajednici ruskog svijeta”. Ova „vizija“ uključuje odbranu Ruske pravoslavne crkve i „osiguranje jedinstva pravoslavlja“; „očuvanje vjekovnih civilizacijskih i duhovnih veza između naroda Rusije“ i bratskih naroda.

Ploča postavljena na ruski krst u Vidrićima može se posmatrati kao tačka na kojoj se Putinov „ruski svijet“ preklapa sa „srpskim svijetom“, gdje oba svijeta, naseljena „bratskim narodima“, nastoje da identifikuju i progone omraženog „drugog“ . U Vidrićima je omraženi drugi bio Bošnjak.

Takvu mržnju redovno raspiruju političari u Republici Srpskoj. Predstavnici Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini BiH uputili su nedavno pismo američkom Senatu i Kongresu u kojem navode da je „BiH dugo bila raj za radikalne islamiste i da nacionalistička politika najvećih bošnjačkih stranaka potvrđuje namjeru da vladaju BiH bez Srba i Hrvata.” Nekoliko dana ranije gospodin Dodik je tvrdio da oni koji traže građansku državu u stvarnosti rade po volji muslimana koji žele da dominiraju. Osim toga, tvitao je da nema države i da “nema dana državnosti. Tvrdio je da su oni “izmišljeni u glavama muslimanskih političara…”

Pored svoje antimuslimanske i antidržavne retorike, Dodik je potvrdio negiranje genocina na ploči u Vidrićima kada je nedavno izjavio da je “priča o navodnom genocidu i stradanju Bošnjaka” lažna. Ovo je negiranje genocida i trivijalizacija patnje žrtava. Također je naveo da je sve što se dogodilo rezultat “građanskog rata”, što se može smatrati opravdavanjem zločina. Ovakvim provokativnim izjavama gospodin Dodik se nekažnjeno izruguje Krivičnom zakonu BiH.

Dok su spomen-obilježja koja veličaju počinioce i njihove zločine, kao što su ploča ruskim dobrovoljcima u Vidrićima, ploča Ratku Mladiću na brdu Vraca na ulazu u Sarajevo, ili mural Ratku Mladiću u Kalinoviku, kolonizirali su bosanskohercegovački kulturni krajolik, a istovremeno preživjelim žrtvama genocida i drugih ratnih zločina je onemogućeno postavljanje spomen-obilježja na mjestima gdje su izvršena zvjerstva ocijenjena kao ratni zločin. Primjera radi, to su Barutni magacin (Kalinovik), sportska dvorana Partizan (Foča) i Vilina Vlas (Višegrad). Preživjelima je također zabranjeno postavljanje ploče na skladištu u Kravici, gdje su počinjeni zločini koji su bili dio osuđujuće presude Mladiću za genocid. Ova diskriminatorna zabrana spomen-obilježja žrtvama je negiranje istine o genocidu i drugim ratnim zločinima, te eklatantno kršenje smjernica UN-a o pravu na momorijalizaciju. OHR bi trebao bez odlaganja podržati postavljanje ploča i muzeja na ovim lokacijama.

„Srpsko-rusko prijateljstvo“ koje simbolizuju ruski krst i ploča u Vidrićima podrazumijeva podsticanje na ponavljanja zvjerstava iz 1990-ih kao svetu misiju. Dodikovo poricanje genocida i drugih ratnih zločina, zajedno sa njegovim antidržavnim i antimuslimanskim izjavama, podriva poštivanje vladavine prava. Ove provokacije narušavaju mogućnost pravednog društvenog poretka i mirne budućnosti građana BiH. Dodikove prijetnje secesijom i njegove posjete Moskvi imaju za cilj da blokiraju put Bosne u EU i NATO u službi srpskog i ruskog svijeta. Povodom Dana državnosti BiH, imperativ je da internacionalna zajednica da prioritet pristupanju Bosne EU i NATO-u kako bi podržala Bosnu kao demokratsku, multietničku i suverenu državu.

Prof. dr. David Pettigrew je profesor studija o holokaustu i genocidu na Državnom univerzitetu Southern Connecticut, član upravnog odbora studijskog programa o genocide na univerzitetu Yale. Redovni je član je Kruga 99.